POKL - Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr I/VII/INN/11

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr I/VII/INN/11

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr I/VII/INN/11

Drukuj
Email
Piątek, 02 Grudzień 2011 12:30
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/VII/INN/11 na projekty innowacyjne PO KL zatwierdzona Uchwałą nr 1520/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla  Konkursu zamkniętego nr I/VII/INN/11 na projekty innowacyjne PO KL w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej” Działania 7.3  „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”  komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik

Dostępna alokacja na Konkurs zamknięty nr I/VII/INN/11 zgodnie z zatwierdzonym Planem działania na rok 2011 wynosi 8 000 000,00 PLN.
Wartość wniosków podlegających ocenie merytorycznej wynosi 33 523 441,72 PLN.
Wartość wniosków ocenionych pozytywnie wynosi 6 826 895,29 PLN. 
  Anadrol OralOnline lending company provides a wide range of ways to get money by means of Tennessee Payday Loans. But it is worth noting that these tests were carried out on the blood cells. Therefore, it's too early to say about scientific evidence of Viagra In Canada influence on blood clots.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad