POKL - Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr I/VII/INN/11

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr I/VII/INN/11

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr I/VII/INN/11

Drukuj
Email
Piątek, 02 Grudzień 2011 12:30
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/VII/INN/11 na projekty innowacyjne PO KL zatwierdzona Uchwałą nr 1520/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla  Konkursu zamkniętego nr I/VII/INN/11 na projekty innowacyjne PO KL w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej” Działania 7.3  „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”  komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik

Dostępna alokacja na Konkurs zamknięty nr I/VII/INN/11 zgodnie z zatwierdzonym Planem działania na rok 2011 wynosi 8 000 000,00 PLN.
Wartość wniosków podlegających ocenie merytorycznej wynosi 33 523 441,72 PLN.
Wartość wniosków ocenionych pozytywnie wynosi 6 826 895,29 PLN. 
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad