POKL - Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr I/VII/INN/11

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr I/VII/INN/11

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr I/VII/INN/11

Drukuj
Email
Piątek, 02 Grudzień 2011 12:30
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/VII/INN/11 na projekty innowacyjne PO KL zatwierdzona Uchwałą nr 1520/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla  Konkursu zamkniętego nr I/VII/INN/11 na projekty innowacyjne PO KL w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej” Działania 7.3  „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”  komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik

Dostępna alokacja na Konkurs zamknięty nr I/VII/INN/11 zgodnie z zatwierdzonym Planem działania na rok 2011 wynosi 8 000 000,00 PLN.
Wartość wniosków podlegających ocenie merytorycznej wynosi 33 523 441,72 PLN.
Wartość wniosków ocenionych pozytywnie wynosi 6 826 895,29 PLN. 
  Anavar CapsulesPayday Loans In New Jersey. Therefore, we can say that the active substances in its composition are more perfectly mixed. Vardenafil is not only present in the original Buy Levitra, but also as part of its analogs.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad