POKL - Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr IV/7.2.1/PN/11

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr IV/7.2.1/PN/11

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr IV/7.2.1/PN/11

Drukuj
Email
Piątek, 02 Grudzień 2011 12:35
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr IV/7.2.1/PN/11 zatwierdzona Uchwałą nr 1521/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 listopada 2011 r.  w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów Konkursu zamkniętego nr IV/7.2.1/PN/11 w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej” Działania 7.2  „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik

Dostępna alokacja na Konkurs zamknięty nr IV/7.2.1/PN/11 zgodnie z zatwierdzonym Planem działania na rok 2011 wynosi 9 500 000,00 PLN.
Wartość wniosków podlegających ocenie merytorycznej wynosi 4 512 599,92 PLN.
Wartość wniosków ocenionych pozytywnie wynosi 2 926 140,92 PLN.

 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad