POKL - Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr IV/7.2.1/PN/11

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr IV/7.2.1/PN/11

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr IV/7.2.1/PN/11

Drukuj
Email
Piątek, 02 Grudzień 2011 12:35
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr IV/7.2.1/PN/11 zatwierdzona Uchwałą nr 1521/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 listopada 2011 r.  w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów Konkursu zamkniętego nr IV/7.2.1/PN/11 w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej” Działania 7.2  „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik

Dostępna alokacja na Konkurs zamknięty nr IV/7.2.1/PN/11 zgodnie z zatwierdzonym Planem działania na rok 2011 wynosi 9 500 000,00 PLN.
Wartość wniosków podlegających ocenie merytorycznej wynosi 4 512 599,92 PLN.
Wartość wniosków ocenionych pozytywnie wynosi 2 926 140,92 PLN.

  The majority of financial loan companies provide the service of getting North Carolina Payday Loans for U.S. citizens. There are also a lot of other privileges for return customers. Men buy Viagra Gold online not to wait till the lucky event happens but to enjoy each sex act because Viagra effect lasts up to 36 hours!

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad