POKL - Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr IV/7.2.1/PN/11

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr IV/7.2.1/PN/11

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr IV/7.2.1/PN/11

Drukuj
Email
Piątek, 02 Grudzień 2011 12:35
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr IV/7.2.1/PN/11 zatwierdzona Uchwałą nr 1521/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 listopada 2011 r.  w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów Konkursu zamkniętego nr IV/7.2.1/PN/11 w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej” Działania 7.2  „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik

Dostępna alokacja na Konkurs zamknięty nr IV/7.2.1/PN/11 zgodnie z zatwierdzonym Planem działania na rok 2011 wynosi 9 500 000,00 PLN.
Wartość wniosków podlegających ocenie merytorycznej wynosi 4 512 599,92 PLN.
Wartość wniosków ocenionych pozytywnie wynosi 2 926 140,92 PLN.

  There are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States. Of course, the choice is not that easy, as there exist great number of different preparations. Notwithstanding, Cialis is the one that definitely differs from all other products.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad