POKL - Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr II/6.2/C/11

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr II/6.2/C/11

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr II/6.2/C/11

Drukuj
Email
Środa, 14 Grudzień 2011 13:52
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr II/6.2/C/11 po procedurze odwoławczej” zatwierdzona Uchwałą nr 1574/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia „Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla  Konkursu zamkniętego nr II/6.2/C/11 po procedurze odwoławczej” w ramach Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”  Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - pobierz plik

Projekt znajdujący się na pozycji 1 „Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla  Konkursu zamkniętego nr II/6.2/C/11 po procedurze odwoławczej” zostaje przyjęty przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego do dofinansowania w związku z uzyskaniem liczby punktów uprawniających do przyznania dofinansowania w ramach konkursu, na którym wniosek był oceniany po raz pierwszy.
  Tbol For SaleThe system of instant Virginia Loans Online allows any adult U.S. citizen. Since its introduction in the market buying Order Cialis can be exclusively in pharmacy chains with a prescription from a doctor. I agree that this is very inconvenient and takes a lot of time and effort.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad