POKL - Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr II/6.2/C/11

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr II/6.2/C/11

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr II/6.2/C/11

Drukuj
Email
Środa, 14 Grudzień 2011 13:52
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr II/6.2/C/11 po procedurze odwoławczej” zatwierdzona Uchwałą nr 1574/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia „Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla  Konkursu zamkniętego nr II/6.2/C/11 po procedurze odwoławczej” w ramach Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”  Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - pobierz plik

Projekt znajdujący się na pozycji 1 „Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla  Konkursu zamkniętego nr II/6.2/C/11 po procedurze odwoławczej” zostaje przyjęty przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego do dofinansowania w związku z uzyskaniem liczby punktów uprawniających do przyznania dofinansowania w ramach konkursu, na którym wniosek był oceniany po raz pierwszy.
  There are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States. But at the same time, it acts only with sexual arousal. Buy Viagra has a number of advantages in comparison with injections in the sexual organ or other procedures aimed at treatment of impotency.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad