POKL - Zamknięcie konkursów

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Zamknięcie konkursów

Zamknięcie konkursów

Drukuj
Email
Środa, 21 Grudzień 2011 15:06
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy jako instytucja wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) informuje, iż z dniem 30 grudnia 2011 roku zamyka wszystkie poniższe konkursy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

- Konkurs otwarty nr I/6.1.2/A/11 w ramach Poddziałania 6.1.2 „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie”

- Konkurs otwarty nr I/6.3/A/11 w ramach Działania 6.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich”

- Konkurs otwarty nr I/7.2.2/A/11 w ramach Poddziałania 7.2.2 „Wsparcie ekonomii społecznej”

- Konkurs otwarty nr I/7.3/A/11 w ramach Działania 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”

- Konkurs otwarty nr I/8.1.1/E/11 w ramach Poddziałania 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”

- Konkurs otwarty nr I/8.1.2/A/11 w ramach Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”

- Konkurs otwarty nr I/8.1.3/A/11, w ramach Poddziałania 8.1.3 „Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności”

Uzasadnienie:
Zamknięcie konkursów wynika z zapisów zawartych w poszczególnych Dokumentacjach konkursowych opracowanych na podstawie Planów Działania na rok 2011 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki obowiązujących dla poszczególnych priorytetów komponentu regionalnego.

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.pokl.dwup.pl
oraz w Punkcie Informacyjnym
Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy - Filia we Wrocławiu
al. Armii Krajowej 54
50 – 541 Wrocław
I piętro, pokój nr 100
nr tel.: 71 – 39 74 110 lub 71 – 39 74 111
bezpłatna infolinia 0 800 300 376, 0 800 207 097 (z telefonu stacjonarnego)
e-mail: promocja@dwup.pl
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad