POKL - Nowa wersja Instrukcji wypełniania wniosku i Generatora Wniosków Aplikacyjnych

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Nowa wersja Instrukcji wypełniania wniosku i Generatora Wniosków Aplikacyjnych

Nowa wersja Instrukcji wypełniania wniosku i Generatora Wniosków Aplikacyjnych

Drukuj
Email
Środa, 28 Grudzień 2011 15:05
Znowelizowano Instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Kapitał Ludzki oraz Generator Wniosków Aplikacyjnych.

Instrukcja wypełniania wniosku

Najważniejsze zmiany wprowadzone w dokumencie obejmują:

1.Dostosowanie treści dokumentu do zmian wprowadzonych w Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL (w szczególności w związku z brakiem możliwości składania od 1 stycznia 2012 r. nowych wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 6.3 i 7.3 PO KL).
2.Wprowadzenie zapisów dotyczących powoływania w ramach projektu Grupy Sterującej (zgodnie z zapisami wprowadzonymi w Zasadach dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL).
3.Dostosowanie zapisów do wprowadzonej w Zasadach dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL możliwości składania wniosku o dofinansowanie drogą elektroniczną.
4.Doprecyzowanie – zgodnie z wcześniejszymi interpretacjami Instytucji Zarządzającej PO KL – informacji dotyczących oceny potencjału finansowego projektodawcy.
5.Doprecyzowanie części dotyczącej szczegółowego budżetu projektu.
     
Nowa wersja Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach PO KL będzie obowiązywać w odniesieniu do wniosków o dofinansowanie składanych od 1 stycznia 2012 roku.

Instrukcja wypełniania wniosku - wersja 7.5.0

Generator Wniosków Aplikacyjnych

27 grudnia 2011 r. Instytucja Zarządzjąca Programem Kapitał Ludzki (IZ PO KL) udostępniła wersję 7.5 Generatora Wnioksów Aplikacyjnych (GWA) zaawierającą opisane wyżej zmiany. Aplikacja dostępna jest pod adresem: http://www.generatorwnioskow.efs.gov.pl/GWA75

Równolegle, do 1 stycznia 2012 r., pod adresem http://www.generatorwnioskow.efs.gov.pl/  będzie utrzymywana wersja 6.4 GWA. Od 2 stycznia 2012 r. pod wskazanym adresem pozostanie wyłącznie wersja 7.5.

Jednocześnie, w wersji 7.5 GWA, została udostępniona funkcjonalność, która pozwala na otworzenie i wprowadzenie ewentualnych zmian do wniosków o dofinansowanie projektu przygotowanych do 31 grudnia 2011 r. w wersji 6.4 oraz w przypadku wniosków powstałych do  31 grudnia 2010 r. w wersji 5.3 GWA. 
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad