POKL - Ogłoszenie konkursu zamkniętego nr I/8.1.2/A/12

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Ogłoszenie konkursu zamkniętego nr I/8.1.2/A/12

Ogłoszenie konkursu zamkniętego nr I/8.1.2/A/12

Drukuj
Email
Piątek, 20 Styczeń 2012 11:55
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ogłasza konkurs zamknięty nr I/8.1.2/A/12 na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
obejmujące:
− szkolenia przekwalifikowujące i usługi doradcze w zakresie wyboru nowego zawodu
i zdobycia nowych umiejętności zawodowych (w tym indywidualne plany działań i pomoc
w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia) (2);
− szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców wspomagające proces zmiany profilu działalności przedsiębiorstwa (3).

Dokumentacja konkursowa/załączniki - pobierz plik

  Test Steroid InjectionThe deal is that Indiana Payday Loans online can save your time, nerves and make a solution of all your financial problems. One of the main advantages of Sovaldi is that it can be used by patients belonging to all 4 genotypes. Buy Sovaldi is a very strong drug, and as all of them, it has a number of side effects that can be caused.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad