POKL - Ogłoszenie konkursu zamkniętego nr I/8.1.2/A/12

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Ogłoszenie konkursu zamkniętego nr I/8.1.2/A/12

Ogłoszenie konkursu zamkniętego nr I/8.1.2/A/12

Drukuj
Email
Piątek, 20 Styczeń 2012 11:55
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ogłasza konkurs zamknięty nr I/8.1.2/A/12 na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
obejmujące:
− szkolenia przekwalifikowujące i usługi doradcze w zakresie wyboru nowego zawodu
i zdobycia nowych umiejętności zawodowych (w tym indywidualne plany działań i pomoc
w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia) (2);
− szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców wspomagające proces zmiany profilu działalności przedsiębiorstwa (3).

Dokumentacja konkursowa/załączniki - pobierz plik

  There are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States. When the problem is not treated, it can ruin intimate life of couples and destroy their relationships. Viagra Professional was produces not to let this happen. Professional means highly qualified. It strikes the target and doesn't allow a disorder to occupy man's body.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad