POKL - Nowa wersja 5.3.0 Generatora Wniosków Płatniczych

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Nowa wersja 5.3.0 Generatora Wniosków Płatniczych

Nowa wersja 5.3.0 Generatora Wniosków Płatniczych

Drukuj
Email
Poniedziałek, 30 Styczeń 2012 10:42
Informujemy, że 27 stycznia 2012 r. udostępniony został Generator Wniosków Płatniczych w wersji 5.3.0.

W ramach wersji wprowadzono następujące zmiany:

- Zaktualizowano słowniki Działań i Poddziałań- zgodnie ze Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL 2007-2013 (SzOP PO KL), obowiązującym od dnia 1 stycznia 2012 r.
- Zaktualizowano zakres słowników pomiaru celu zgodnie z Zasadami Systemu Sprawozdawczości PO KL 2007-2013, obowiązującymi od dnia 1 stycznia 2012 r.
- W części Postęp rzeczowy dodano nową tabelę Informacja o wykonaniu wskaźnika efektywności zatrudnieniowej.
- W tabelach 2 oraz 7 Postępu rzeczowego dodano mechanizm uzupełniający komórki wartościami zerowymi.
- Wprowadzono mechanizm pozwalający na wyeksportowanie danych Załącznika 1 do formatu .XLS bez konieczności posiadania oprogramowania MS Office na komputerze użytkownika.
- Dodano mechanizm importu oraz eksportu danych Załącznika 1 do pliku w formacie .CSV.
- Zaktualizowano plik instrukcji wypełniania wniosku beneficjenta o płatność.

Wprowadzenie nowych funkcjonalności aplikacji nie wpłynie na brak kompatybilności plików przygotowanych we wcześniejszej wersji Generatora Wniosków Płatniczych.

Zaktualizowana wersja GWP dostępna jest w zakładce Generator Wniosków Płatniczych

UWAGA: Dla wniosków o płatność składanych za okres do 31 stycznia 2012 r. istnieje możliwość skorzystania z wersji 4.2.9 GWP.
  SSLTimeout.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad