POKL - Bezpłatne szkolenia - ROEFS Wałbrzych

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Bezpłatne szkolenia - ROEFS Wałbrzych

Bezpłatne szkolenia - ROEFS Wałbrzych

Drukuj
Email
Środa, 01 Luty 2012 16:01
Regionalny Ośrodek EFS w Wałbrzychu zaprasza potencjalnych projektodawców jak i realizatorów projektów dofinansowanych z EFS do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach proponowanych przez tutejszy ośrodek w miesiącu lutym 2012.


Tematy szkoleń

1.Realizacja i rozliczanie projektu systemowego w ramach POKL  - celem szkolenia jest nabycie praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu realizacji zadań i obowiązków wynikających z podpisanej umowy o dofinansowanie projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a także rozliczania wydatków w projekcie.

Termin szkolenia: 07.02.2011

2.Zmiany w Szczegółowym Opisie Priorytetów - wersja obowiązująca od 01 stycznia 2012 – celem szkolenia jest zapoznanie potencjalnych projektodawców z możliwościami pozyskania środków unijnych w ramach poszczególnych poddziałań Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z  nową wersja SZOP oraz planami działań na rok 2012.

Termin szkolenia: 2012.02.15

3. Zmiany w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL - wersja obowiązująca od 01 stycznia 2012 - celem szkolenia jest zapoznanie zarówno potencjalnych projektodawców, jak i projektodawców już realizujących projekty w ramach PO KL, z obowiązującą wersją wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w projekcie.

Termin szkolenia: 2012.02.22

Formularze zgłoszeniowe znajdują się na stronie internetowej www.walbrzych.roefs.pl

W przypadku zainteresowania innymi tematami szkoleń, bardzo prosimy o bieżące zgłaszanie Państwa potrzeb. Ośrodek będzie organizował szkolenia zgodnie z istniejącym zapotrzebowaniem.

Osoba do kontaktu: Anna Gerlach, Tel. 74 66 66 044, e-mail: info_walbrzych@roefs.pl

Serdecznie zapraszamy
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad