Dokumenety - Poddziałanie 7.2.2 PO KL

Drukuj
Poniedziałek, 06 Luty 2012 10:25
Informujemy, że w podzakładce Dokumenty/Inne (podręczniki, zasady) zostały opublikowane Ogólne zasady udzielania wsparcia na zakładanie, przystępowanie, zatrudnianie w spółdzielni socjalnej w ramach Poddziałania 7.2.2 PO KL Wsparcie ekonomii społecznej oraz Zalecenia IZ PO KL w sprawie realizacji typu operacji nr 3 w Poddziałaniu 7.2.2 PO KL „Działania prowadzące do poszukiwania i testowania długookresowych źródeł finansowania instytucji wspierających ekonomię społeczną i spółdzielni socjalnych"