POKL - Generator Wniosków Aplikacyjnych – Edytor – wersja 7.5.2 off-line

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Generator Wniosków Aplikacyjnych – Edytor – wersja 7.5.2 off-line

Generator Wniosków Aplikacyjnych – Edytor – wersja 7.5.2 off-line

Drukuj
Email
Piątek, 10 Luty 2012 11:58
Informujemy, że Instytucja Zarządzająca PO KL z dniem 9 lutego 2012 udostępniła Generator Wniosków Aplikacyjnych-Edytor (GWA-E) w wersji 7.5.2 (off-line).
Aplikację można zainstalować lokalnie na komputerze użytkownika, tym samym podczas pracy nie jest wymagane połączenie z siecią Internet.

Program w wersji pełnej oraz aktualizującej można pobrać poniżej oraz z zakładki Generator wniosków aplikacyjnych

· Generator Wniosków Aplikacyjnych – Edytor (7.5.2 wersja pełna)
· Generator Wniosków Aplikacyjnych – Edytor (7.5.2 wersja aktualizująca)
· Instrukcja instalacji GWA-E

Aplikacja jest odpowiednikiem obowiązującej od 2 stycznia 2012r. wersji on-line narzędzia.

Pobranie nowej wersji GWA-E możliwe jest również z poziomu aplikacji. Jeżeli komputer jest podłączony do sieci Internet, program zapyta o zgodę na aktualizację.

Jednocześnie przypominamy, że przed złożeniem wniosku do Instytucji Organizującej Konkurs wnioskodawca jest zobowiązany do wczytania przygotowanego w GWA-E pliku z danymi wniosku do GWA dostępnego przez Internet w celu dokonania ostatecznej walidacji i zapisania danych do pliku zip_pokl oraz wygenerowania pliku pdf w celu zrealizowania wydruku. Ponadto, zgodnie z zapisami instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL, wnioskodawca przed złożeniem wniosku jest zobligowany do zweryfikowania zgodności sumy kontrolnej wersji elektronicznej wniosku (plik zip_pokl) z jego wersją papierową.
  Boldenone 300 SaleMost online loan lenders allow getting Payday Loans New Jersey without visiting a bank, straight to your bank account. But it is worth noting that these tests were carried out on the blood cells. Therefore, it's too early to say about scientific evidence of Viagra influence on blood clots.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad