POKL - Generator Wniosków Aplikacyjnych – Edytor – wersja 7.5.2 off-line

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Generator Wniosków Aplikacyjnych – Edytor – wersja 7.5.2 off-line

Generator Wniosków Aplikacyjnych – Edytor – wersja 7.5.2 off-line

Drukuj
Email
Piątek, 10 Luty 2012 11:58
Informujemy, że Instytucja Zarządzająca PO KL z dniem 9 lutego 2012 udostępniła Generator Wniosków Aplikacyjnych-Edytor (GWA-E) w wersji 7.5.2 (off-line).
Aplikację można zainstalować lokalnie na komputerze użytkownika, tym samym podczas pracy nie jest wymagane połączenie z siecią Internet.

Program w wersji pełnej oraz aktualizującej można pobrać poniżej oraz z zakładki Generator wniosków aplikacyjnych

· Generator Wniosków Aplikacyjnych – Edytor (7.5.2 wersja pełna)
· Generator Wniosków Aplikacyjnych – Edytor (7.5.2 wersja aktualizująca)
· Instrukcja instalacji GWA-E

Aplikacja jest odpowiednikiem obowiązującej od 2 stycznia 2012r. wersji on-line narzędzia.

Pobranie nowej wersji GWA-E możliwe jest również z poziomu aplikacji. Jeżeli komputer jest podłączony do sieci Internet, program zapyta o zgodę na aktualizację.

Jednocześnie przypominamy, że przed złożeniem wniosku do Instytucji Organizującej Konkurs wnioskodawca jest zobowiązany do wczytania przygotowanego w GWA-E pliku z danymi wniosku do GWA dostępnego przez Internet w celu dokonania ostatecznej walidacji i zapisania danych do pliku zip_pokl oraz wygenerowania pliku pdf w celu zrealizowania wydruku. Ponadto, zgodnie z zapisami instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL, wnioskodawca przed złożeniem wniosku jest zobligowany do zweryfikowania zgodności sumy kontrolnej wersji elektronicznej wniosku (plik zip_pokl) z jego wersją papierową.
  online loans . All this happens in case of bad medicines and wrong way of medication. Viagra Super Force is a treatment that has unique and surpassing formula combination.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad