POKL - Szkolenie Wypełnianie wniosków do konkursów w ramach PO KL w kontekście zmian w dokumentach w roku 2012 - ROEFS Wrocław

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Szkolenie Wypełnianie wniosków do konkursów w ramach PO KL w kontekście zmian w dokumentach w roku 2012 - ROEFS Wrocław

Szkolenie Wypełnianie wniosków do konkursów w ramach PO KL w kontekście zmian w dokumentach w roku 2012 - ROEFS Wrocław

Drukuj
Email
Poniedziałek, 13 Luty 2012 12:52
Zapraszamy przedstawicieli podmiotów, którzy zamierzają aplikować o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego z obszaru powiatów: górowski, milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski, wrocławski, m. Wrocław do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach organizowanych przez Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego we Wrocławiu.

W szczególności preferowani będą (w kolejności poniżej) projektodawcy:
1) z obszaru powiatów: górowskiego, strzelińskiego, wołowskiego oraz milickiego oraz
2) podmioty, które dotychczas nie korzystały ze wsparcia ROEFS w roku 2010 i 2011
3) przedstawiciele organizacji pozarządowych, szkół, jednostek samorządu terytorialnego, z obszaru gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców

Opis szkolenia:
Szkolenie będzie poświęcone Wypełnianiu wniosku o dofinansowanie projektu do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szczególny nacisk położony będzie na aspekty związane ze zmianami, jakie na przełomie roku 2011/2012 pojawiły się w szeregu ważnych dokumentów odnoszących się do konstruowania wniosków: Instrukcji, Generatorze Wniosków Aplikacyjnych, Systemie Realizacji POKL.

Termin szkoleń oraz prowadzący:
01-02.03.2012, Karolina Maląg, Roman Piasecki

Miejsce i godziny szkoleń: Wrocław, Plac Solidarności 1/3/5, II p., p.232, g. 9.30-17.00
Ramowy program szkolenia do pobrania poniżej.

ZASADY REKRUTACJI ORAZ UDZIAŁU W SZKOLENIU:

1. Pierwszeństwo w zakwalifikowaniu (w podanej niżej kolejności) mają podmioty:
1) z obszaru powiatów: górowskiego, strzelińskiego, wołowskiego oraz milickiego oraz
2) podmioty, które nie korzystały jeszcze ze wsparcia ROEFS w roku 2010 i 2011
3) przedstawiciele organizacji pozarządowych, szkół, jednostek samorządu terytorialnego, z obszaru gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców
4) kolejność zgłoszeń

2. Zgłoszenia przyjmowane będą do 23 lutego 2012. W przypadku dużego zainteresowania możliwe jest wcześniejsze zamknięcie rekrutacji.
3.Wysyłając formularz zgłoszenia kandydat zobowiązuje się do pełnego uczestnictwa w szkoleniu w pełnym wymiarze godzin w terminie wskazanym w wykazie szkoleń.
4.W przypadku braku powiadomienia o rezygnacji z potwierdzonego udziału, organizator zastrzega sobie prawo obciążenia instytucji delegującej kosztami organizacji szkolenia i materiałów szkoleniowych.
5.Świadectwo potwierdzające udział jest wydawane po odbyciu pełnego szkolenia i obejmuje potwierdzenie udziału w szkoleniu.
6. Do dnia 27 lutego 2012 osoby zgłoszone zostaną poinformowane o wynikach rekrutacji (e-mail lub telefonicznie).
W celu potwierdzenia swojego udziału w szkoleniach prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wysłanie go do naszego biura faksem pod numer: 071 796 30 00 w. 20 lub na nasz adres mailowy: info_wroclaw@roefs.pl. Liczba miejsc ograniczona.
Dodatkowe informacje są udzielane pod numerem telefonu:  071 780 90 79. Osobą odpowiedzialną za organizację szkolenia jest Joanna Kowalska.
Zapraszamy również do korzystania z bezpłatnych usług doradczych dotyczących m.in. dopracowania koncepcji projektowej czy konsultacji przygotowanego wniosku.

Pliki do pobrania:
Karta zgłoszeniowa
Program szkolenia

 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad