POKL - IV Ponadnarodowe Forum Partnerskie

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności IV Ponadnarodowe Forum Partnerskie

IV Ponadnarodowe Forum Partnerskie

Drukuj
Email
Czwartek, 29 Marzec 2012 09:56
Krajowa Instytucja Wspomagająca ogłasza nabór uczestników na kolejne, IV Ponadnarodowe Forum Partnerskie. Forum odbędzie w dniach 25-26 kwietnia br. w Warszawie.


Celem Forum jest dalsze stwarzanie możliwości zawiązania partnerstw projektowych, do projektów współpracy ponadnarodowej realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W spotkaniu oprócz instytucji polskich wezmą udział projektodawcy zagraniczni m. in. ze Szwecji, Belgii, Hiszpanii. Przewiduje się, że na Forum będzie reprezentowanych w sumie ok. 50-60 instytucji, w tym ok. 35 z Polski i 25 z zagranicy. Sama organizacja i dwudniowa forma forum pozostaje bez zmian. Program jak i miejsce forum zostaną przesłane wszystkim uczestnikom w terminie późniejszym.

1) Warunki naboru:

W Forum mogą wziąć udział zarówno podmioty:
• realizujące projekty w ramach PO KL, chcące rozszerzyć je o komponent ponadnarodowy
• podmioty o przyznanym dofinansowaniu, ale bez podpisanej umowy
• podmioty planujące składanie wniosku w 2012 r.
Wstępny zakres obszarów tematycznych na Forum został określony na podstawie zbieżności tematów konkursów ogłoszonych u partnerów ponadnarodowych i dotyczy:

• osób 50+, zarówno pracujące jak i bezrobotne/nieaktywne na rynku pracy lub z niego wykluczone;
• osób młodych poniżej 25 roku życia – grupa docelowa analogiczna do osób 50+, a więc poza osobami już pracującymi, przede wszystkim młodzież pozostająca bez pracy, osoby nieaktywne na rynku pracy lub z niego wykluczone;
• szkolnictwa zawodowego;
• zielonych miejsc pracy.

Należy podkreślić, iż jest to preferowana, aczkolwiek nie zamknięta, lista obszarów i tematów i możliwa jest jej pewna modyfikacja, pod warunkiem ich dopasowania do projektów z zagranicy.

2) Przy wypełnianiu fiszek projektowych (w załączeniu czysty wzór do wypełnienia dla projektodawców – tylko w takiej formie będą przyjmowane zgłoszenia)) szczególną uwagę należy zwrócić na precyzyjne opisanie potrzeby realizacji współpracy ponadnarodowej (problemu do rozwiązania) jako kluczowego elementu decydującego o możliwości znalezienia potencjalnego partnera ponadnarodowego.

Wszystkie fiszki projektowe będą po forum gromadzone w bazie danych Krajowej Instytucji Wspomagającej i analizowane, dając możliwość znalezienia partnera nie tylko podczas planowanego Forum.

3) O zakwalifikowaniu instytucji do uczestnictwa w Forum będzie decydować dopasowanie do fiszek partnerów ponadnarodowych, które spływają równolegle oraz kolejność zgłoszeń. Termin zgłoszeń upływa z dniem 31 marca.
 
Ze względów logistycznych, po zakończeniu rekrutacji i stworzeniu listy uczestników Forum, w przypadku nadmiernej liczby zgłoszeń, będzie stworzona lista rezerwowa.
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Forum któregoś z uczestników, na jego miejsce zostanie przyjęta kolejna instytucja z listy rezerwowej.
W celu zgłoszenia proszę wypełnić wyłącznie po angielsku załączoną fiszkę i przesłać ją w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 marca br., na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

4) Uwagi organizacyjne:
a) uczestnicy, tak jak do tej pory, pokrywają koszty dojazdu i zakwaterowania we własnym zakresie;
b) inaczej niż przy poprzednich forach, tym razem językiem forum będzie wyłącznie język angielski (nie będzie zapewnionego tłumaczenia);
c) każda zakwalifikowana instytucji może delegować na Forum tylko jedną osobę;
d) przesłane do nas fiszki zostaną upublicznione na naszym portalu, zarówno fiszki instytucji zakwalifikowanych (z propozycją doboru partnerów do rozmów), jak i znajdujących się na liście rezerwowej (w części portalu poświęconej szukaniu partnerów ponadnarodowych). Przesłanie fiszki jest rozumiane, jako zgoda na jej upublicznienie. Podkreślamy również, że Krajowa Instytucja Wspomagająca, będzie wspierać danego beneficjenta w poszukiwaniu partnerów. 

Plik do pobrania:
fiszka projektowa
  There are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States. In this section we give only a brief summary recommendation for admission of Cheap Levitra. Full information can be found in the instructions for receiving medications with vardenafil.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad