POKL - Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr III/6.1.1/PN/11 - procedura odwoławcza

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr III/6.1.1/PN/11 - procedura odwoławcza

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr III/6.1.1/PN/11 - procedura odwoławcza

Drukuj
Email
Czwartek, 15 Marzec 2012 15:36
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr III/6.1.1/PN/11 na projekty z komponentem ponadnarodowym po procedurze odwoławczej zatwierdzona Uchwałą nr 1976/IV/12 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla  Konkursu zamkniętego nr III/6.1.1/PN/11 na projekty z komponentem ponadnarodowym po procedurze odwoławczej w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik

Projekt znajdujący się na pozycji 1 Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr III/6.1.1/PN/11 na projekty z komponentem ponadnarodowym po procedurze odwoławczej zostaje przyjęty przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego do dofinansowania w związku z uzyskaniem liczby punktów uprawniających do przyznania dofinansowania w ramach konkursu, na którym wniosek był oceniany po raz pierwszy.
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad