POKL - Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr III/6.1.1/PN/11 - procedura odwoławcza

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr III/6.1.1/PN/11 - procedura odwoławcza

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr III/6.1.1/PN/11 - procedura odwoławcza

Drukuj
Email
Czwartek, 15 Marzec 2012 15:36
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr III/6.1.1/PN/11 na projekty z komponentem ponadnarodowym po procedurze odwoławczej zatwierdzona Uchwałą nr 1976/IV/12 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla  Konkursu zamkniętego nr III/6.1.1/PN/11 na projekty z komponentem ponadnarodowym po procedurze odwoławczej w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik

Projekt znajdujący się na pozycji 1 Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr III/6.1.1/PN/11 na projekty z komponentem ponadnarodowym po procedurze odwoławczej zostaje przyjęty przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego do dofinansowania w związku z uzyskaniem liczby punktów uprawniających do przyznania dofinansowania w ramach konkursu, na którym wniosek był oceniany po raz pierwszy.
  Payday Loans In Florida. One of the main advantages of Sovaldi is that it can be used by patients belonging to all 4 genotypes. Buy Sovaldi is a very strong drug, and as all of them, it has a number of side effects that can be caused.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad