POKL - Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr I/VII/INN/11 po procedurze odwoławczej

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr I/VII/INN/11 po procedurze odwoławczej

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr I/VII/INN/11 po procedurze odwoławczej

Drukuj
Email
Czwartek, 19 Kwiecień 2012 10:51
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/VII/INN/11 po procedurze odwoławczej zatwierdzona Uchwałą nr 2160/IV/12 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie dla Konkursu zamkniętego nr I/VII/INN/11 na projekty innowacyjne PO KL po procedurze odwoławczej w ramach Priorytetu VII, Temat: Zwiększenie oferty istniejących, wykreowanie nowych instytucji działających na rzecz integracji społecznej (prowadzącej do zatrudnienia) grup marginalizowanych, wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym lub Współpraca podmiotów działających w obszarze zatrudnienia oraz integracji i pomocy społecznej z przedsiębiorcami w zakresie ułatwiania wchodzenia na rynek pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik

Dostępna alokacja na Konkurs zamknięty nr I/VII/INN/11 zgodnie z zatwierdzonym Planem działania na rok 2011 wynosi 8 000 000,00 PLN i została zakontraktowana w procedurze podstawowej na kwotę 6 226 759,04 PLN. Instytucja Organizująca Konkurs w porozumieniu z Instytucją Pośredniczącą zwiększyła alokację na Konkurs zamknięty nr I/VII/INN/11 do wysokości 9 468 452,04 PLN, tj.: o kwotę 1 468 452,04 PLN dla wszystkich projektów, które uzyskały co najmniej tyle punktów, co najniżej oceniony wniosek w ramach listy rankingowej z procedury podstawowej, który zakwalifikowano do dofinansowania.

Wartość wniosków podlegających ocenie merytorycznej wynosi 14 086 152,71 PLN.

Wartość wniosków ocenionych pozytywnie wynosi 5 359 325,40 PLN.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zatwierdza do dofinansowania projekty znajdujące się na „Liście rankingowej wniosków o dofinansowanie dla Konkursu zamkniętego nr I/VII/INN/11 na projekty innowacyjne PO KL po procedurze odwoławczej”, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną oraz uzyskały liczbę punktów uprawniających do przyznania dofinansowania i znajdują się na pozycjach od 1 do 2.
 
There are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad