POKL - Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr I/VII/INN/11 po procedurze odwoławczej

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr I/VII/INN/11 po procedurze odwoławczej

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr I/VII/INN/11 po procedurze odwoławczej

Drukuj
Email
Czwartek, 19 Kwiecień 2012 10:51
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/VII/INN/11 po procedurze odwoławczej zatwierdzona Uchwałą nr 2160/IV/12 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie dla Konkursu zamkniętego nr I/VII/INN/11 na projekty innowacyjne PO KL po procedurze odwoławczej w ramach Priorytetu VII, Temat: Zwiększenie oferty istniejących, wykreowanie nowych instytucji działających na rzecz integracji społecznej (prowadzącej do zatrudnienia) grup marginalizowanych, wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym lub Współpraca podmiotów działających w obszarze zatrudnienia oraz integracji i pomocy społecznej z przedsiębiorcami w zakresie ułatwiania wchodzenia na rynek pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik

Dostępna alokacja na Konkurs zamknięty nr I/VII/INN/11 zgodnie z zatwierdzonym Planem działania na rok 2011 wynosi 8 000 000,00 PLN i została zakontraktowana w procedurze podstawowej na kwotę 6 226 759,04 PLN. Instytucja Organizująca Konkurs w porozumieniu z Instytucją Pośredniczącą zwiększyła alokację na Konkurs zamknięty nr I/VII/INN/11 do wysokości 9 468 452,04 PLN, tj.: o kwotę 1 468 452,04 PLN dla wszystkich projektów, które uzyskały co najmniej tyle punktów, co najniżej oceniony wniosek w ramach listy rankingowej z procedury podstawowej, który zakwalifikowano do dofinansowania.

Wartość wniosków podlegających ocenie merytorycznej wynosi 14 086 152,71 PLN.

Wartość wniosków ocenionych pozytywnie wynosi 5 359 325,40 PLN.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zatwierdza do dofinansowania projekty znajdujące się na „Liście rankingowej wniosków o dofinansowanie dla Konkursu zamkniętego nr I/VII/INN/11 na projekty innowacyjne PO KL po procedurze odwoławczej”, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną oraz uzyskały liczbę punktów uprawniających do przyznania dofinansowania i znajdują się na pozycjach od 1 do 2.
  California Payday Loans. When the problem is not treated, it can ruin intimate life of couples and destroy their relationships. Viagra Professional was produces not to let this happen. Professional means highly qualified. It strikes the target and doesn't allow a disorder to occupy man's body.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad