POKL - Aktualizacja dokumentu „FAQ w zakresie kwalifikowalności wydatków ponoszonych w ramach projektów Programu Kapitał Ludzki”

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Aktualizacja dokumentu „FAQ w zakresie kwalifikowalności wydatków ponoszonych w ramach projektów Programu Kapitał Ludzki”

Aktualizacja dokumentu „FAQ w zakresie kwalifikowalności wydatków ponoszonych w ramach projektów Programu Kapitał Ludzki”

Drukuj
Email
Wtorek, 24 Kwiecień 2012 09:29
Instytucja Zarządzająca Programem Kapitał Ludzki zaktualizowała dokument pt. „FAQ w zakresie kwalifikowalności wydatków ponoszonych w ramach projektów PO KL”. Stanowi on zestaw odpowiedzi, przygotowanych na podstawie najczęściej kierowanych do Instytucji Zarządzającej pytań dotyczących interpretacji zapisów „Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL” (wersji: z 15 grudnia 2011 r., z 22 listopada 2010 r. oraz z 28 grudnia 2009 r.).


W ramach aktualizacji, do dokumentu włączono komunikaty i stanowiska dotyczące kwestii kwalifikowalności, które ukazywały się na stronie www.efs.gov.pl  jako odrębne dokumenty, niebędące częścią poprzedniej wersji FAQ (w tym, stanowiska IZ PO KL w zakresie zatrudniania i wynagradzania personelu projektu). Ponadto, został on poszerzony m.in. o kwestie: projektów partnerskich, kosztów bezpośrednich rozliczanych ryczałtem (stawek jednostkowych, kwot ryczałtowych), zasady efektywnego zarządzania finansami, wykorzystania oszczędności powstałych w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jak również tematykę zasady konkurencyjności oraz rozliczania kosztów osobowych w projekcie.

W celu zapewnienia właściwego stosowania zapisów FAQ, przy każdej z odpowiedzi zamieszczono informację o okresie jej obowiązywania.

Informacje zawarte w dokumencie są ogólnymi interpretacjami Instytucji Zarządzającej PO KL, które nie uwzględniają specyficznych uwarunkowań poszczególnych projektów realizowanych w ramach PO KL.

FAQ w zakresie kwalifikowalności wydatków ponoszonych w ramach projektów PO KL - pobierz plik
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad