POKL - Aktualizacja dokumentu „FAQ w zakresie kwalifikowalności wydatków ponoszonych w ramach projektów Programu Kapitał Ludzki”

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Aktualizacja dokumentu „FAQ w zakresie kwalifikowalności wydatków ponoszonych w ramach projektów Programu Kapitał Ludzki”

Aktualizacja dokumentu „FAQ w zakresie kwalifikowalności wydatków ponoszonych w ramach projektów Programu Kapitał Ludzki”

Drukuj
Email
Wtorek, 24 Kwiecień 2012 09:29
Instytucja Zarządzająca Programem Kapitał Ludzki zaktualizowała dokument pt. „FAQ w zakresie kwalifikowalności wydatków ponoszonych w ramach projektów PO KL”. Stanowi on zestaw odpowiedzi, przygotowanych na podstawie najczęściej kierowanych do Instytucji Zarządzającej pytań dotyczących interpretacji zapisów „Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL” (wersji: z 15 grudnia 2011 r., z 22 listopada 2010 r. oraz z 28 grudnia 2009 r.).


W ramach aktualizacji, do dokumentu włączono komunikaty i stanowiska dotyczące kwestii kwalifikowalności, które ukazywały się na stronie www.efs.gov.pl  jako odrębne dokumenty, niebędące częścią poprzedniej wersji FAQ (w tym, stanowiska IZ PO KL w zakresie zatrudniania i wynagradzania personelu projektu). Ponadto, został on poszerzony m.in. o kwestie: projektów partnerskich, kosztów bezpośrednich rozliczanych ryczałtem (stawek jednostkowych, kwot ryczałtowych), zasady efektywnego zarządzania finansami, wykorzystania oszczędności powstałych w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jak również tematykę zasady konkurencyjności oraz rozliczania kosztów osobowych w projekcie.

W celu zapewnienia właściwego stosowania zapisów FAQ, przy każdej z odpowiedzi zamieszczono informację o okresie jej obowiązywania.

Informacje zawarte w dokumencie są ogólnymi interpretacjami Instytucji Zarządzającej PO KL, które nie uwzględniają specyficznych uwarunkowań poszczególnych projektów realizowanych w ramach PO KL.

FAQ w zakresie kwalifikowalności wydatków ponoszonych w ramach projektów PO KL - pobierz plik
 
The main criterion for them is your ability to repay any Wisconsin Loans Online, they are not interested in your previous attempts, the current one is all that matters.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad