POKL - Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr I/8.1.2/A/12

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr I/8.1.2/A/12

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr I/8.1.2/A/12

Drukuj
Email
Czwartek, 17 Maj 2012 15:13
Lista rankingową wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/8.1.2/A/12 zatwierdzona Uchwałą nr 2253/IV/12 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia „Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/8.1.2/A/12” w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - pobierz plik

Do dofinansowania zostają przyjęte wnioski, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną i znajdują się na pozycji od 1 do 5 „Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/8.1.2/A/12”.
  Testosterone Enanthate OnlineThere are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States. But at the same time, it acts only with sexual arousal. Viagra has a number of advantages in comparison with injections in the sexual organ or other procedures aimed at treatment of impotency.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad