POKL - Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr I/8.1.2/A/12

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr I/8.1.2/A/12

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr I/8.1.2/A/12

Drukuj
Email
Czwartek, 17 Maj 2012 15:13
Lista rankingową wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/8.1.2/A/12 zatwierdzona Uchwałą nr 2253/IV/12 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia „Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/8.1.2/A/12” w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - pobierz plik

Do dofinansowania zostają przyjęte wnioski, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną i znajdują się na pozycji od 1 do 5 „Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/8.1.2/A/12”.
  There are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States. Therefore, we can say that the active substances in its composition are more perfectly mixed. Vardenafil is not only present in the original Levitra, but also as part of its analogs.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad