POKL - Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr I/8.1.2/A/12

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr I/8.1.2/A/12

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr I/8.1.2/A/12

Drukuj
Email
Czwartek, 17 Maj 2012 15:13
Lista rankingową wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/8.1.2/A/12 zatwierdzona Uchwałą nr 2253/IV/12 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia „Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/8.1.2/A/12” w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - pobierz plik

Do dofinansowania zostają przyjęte wnioski, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną i znajdują się na pozycji od 1 do 5 „Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/8.1.2/A/12”.
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad