POKL - Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr I/8.1.3/A/12

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr I/8.1.3/A/12

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr I/8.1.3/A/12

Drukuj
Email
Środa, 23 Maj 2012 14:22
Lista rankingową wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/8.1.3/A/12 zatwierdzona Uchwałą nr 2307/IV/12 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/8.1.3/A/12 w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik

Do dofinansowania zostają przyjęte wnioski, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną i znajdują się na pozycji od 1 do 3 Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/8.1.3/A/12.
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad