POKL - Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr I/6.1.1/A/12

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr I/6.1.1/A/12

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr I/6.1.1/A/12

Drukuj
Email
Piątek, 08 Czerwiec 2012 07:44
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/6.1.1/A/12 zatwierdzona Uchwałą  nr 2371/IV/12 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 05.06.2012  r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla  Konkursu zamkniętego nr I/6.1.1/A/12 w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik

Dostępna alokacja na Konkurs zamknięty nr I/6.1.1/A/12 w kwocie 22 000 000,00 PLN, w tym wyodrębniona pula środków w wysokości 11 000 000,00 PLN na realizację projektów skierowanych wyłącznie do osób niepełnosprawnych, pozwala na realizację projektów rekomendowanych do dofinansowania znajdujących się na pozycjach od 1 do 10 w ramach projektów nieskierowanych wyłącznie do osób niepełnosprawnych oraz na pozycjach od 1 do 7 w ramach projektów skierowanych wyłącznie do osób niepełnosprawnych.
  There are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States. Moreover, to order Cialis Daily online is highly advantageous because it interacts well with the small portions of alcohol and food.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad