POKL - Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr I/6.1.1/A/12

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr I/6.1.1/A/12

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr I/6.1.1/A/12

Drukuj
Email
Piątek, 08 Czerwiec 2012 07:44
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/6.1.1/A/12 zatwierdzona Uchwałą  nr 2371/IV/12 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 05.06.2012  r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla  Konkursu zamkniętego nr I/6.1.1/A/12 w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik

Dostępna alokacja na Konkurs zamknięty nr I/6.1.1/A/12 w kwocie 22 000 000,00 PLN, w tym wyodrębniona pula środków w wysokości 11 000 000,00 PLN na realizację projektów skierowanych wyłącznie do osób niepełnosprawnych, pozwala na realizację projektów rekomendowanych do dofinansowania znajdujących się na pozycjach od 1 do 10 w ramach projektów nieskierowanych wyłącznie do osób niepełnosprawnych oraz na pozycjach od 1 do 7 w ramach projektów skierowanych wyłącznie do osób niepełnosprawnych.
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad