POKL - Projekt flagowy w ramach Strategii Morza Bałtyckiego

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Projekt flagowy w ramach Strategii Morza Bałtyckiego

Projekt flagowy w ramach Strategii Morza Bałtyckiego

Drukuj
Email
Wtorek, 12 Czerwiec 2012 08:27
Przedstawiciele Instytucji Zarządzającej oraz Krajowej Instytucji Wspomagającej, w dniach 22-23 maja br.,  uczestniczyli w kolejnym, cyklicznym spotkaniu Sieci państw Morza Bałtyckiego w Rydze. Tematem przewodnim tego spotkania były kwestie dotyczące młodzieży, a przede wszystkim prezentowano projekty dotyczące wykluczonej młodzieży,  grupy nazywanej z języka angielskiego tzw drop-outs.
Jest to młodzież, która nie kończy szkół średnich lub kończy je, ale bez przystępowania do egzaminów i w znacznym stopniu zostaje wykluczona z rynku pracy.  Jest to grupa szczególnie narażona na wykluczenie społeczne, mająca trudności nie tylko z wejściem na rynek pracy, ale jest poważnie narażona na problemy społeczno - psychologiczno, możliwe uzależnienia, a nawet wkroczenia na ścieżkę kryminalną. Jako że problem w wielu krajach europejskich  jest poważny, a strategia Europa 2020 jako jeden z celów stawia sobie obniżenie wskaźnika redukcji tej grupy docelowej do poziomu poniżej 10%, wiele krajów już podjęło ten temat i rozpoczęło realizację dedykowanych projektów.  Podczas spotkania w Rydze zaprezentowano kilkanaście przykładowych projektów, szczególnie przez partnerów ze Szwecji.  W załączeniu przekazujemy wybranych 8 takich projektów z danymi kontaktowymi dla tych osób/instytucji, które byłyby zainteresowanie współpracą z nimi. Są to relatywnie duże projekty, gdzie ich łączny budżet wynosi ponad 35 milionów euro. Niektóre z Projektów już nawiązały kontakty z partnerami ponadnarodowymi, jednak z przeprowadzonych rozmów wynika, że wciąż są  otwarte na nowe partnerstwa i wymianę doświadczeń, zatem warto zachęcić polskich projektodawców do włączenia się w ich realizację jako partner.
Co więcej, podczas spotkania podjęto wspólną wstępną decyzję o możliwości utworzenia sieci zainteresowanych tym tematem projektów w celu wspólnej realizacji tzw. projektu flagowego. Jest to na razie etap wstępny ale jest to ciekawa inicjatywa, do której chcielibyśmy zachęcić naszych projektodawców. Poniżej w kilu słowach wyjaśniamy czym jest projekt flagowy, natomiast w załączeniu przekazujemy Państwu prezentację w języku angielskim dotyczącą tego zagadnienia, a także bardziej szczegółowy opis jednego z Projektów (Youth Power). 

Projekt Flagowy (ang. Flagship Project)
Wszystkie działania dotyczące strategii Morza Bałtyckiego są realizowane poprzez projekty flagowe.  Muszą one wykazać postęp w realizacji Strategii Morza Bałtyckiego i są często wynikiem dyskusji na szczeblu politycznym – można, przekładając na nasz język, stwierdzić że są to projekty o charakterze strategicznym.  Projekty flagowe przekładają pragnienia i ambicje określone w danej Osi Priorytetowej Strategii na konkretne działania.  Taki projekt flagowy może dotyczyć  np. rozwoju kluczowych rozwiązań, nowych metod i praktyk lub nowych formy współpracy. Projekty flagowe mogą dotyczyć kluczowych inwestycji o znaczeniu regionalnym. Po zatwierdzeniu, projekt flagowy jest wymieniony w Planie Działania.
Projekt flagowy w Strategii Morza Bałtyckiego to projekt (lub grupa Projektów) skupionych na tym samym temacie), który musi:
• charakteryzować się wysokim wpływem makro - regionalnym – high impact
• bezpośrednio wypełniać cele strategii Morza Bałtyckiego
• odnosić się do wdrażania jednego lub więcej działań w danej Osi Priorytetowej

Droga do stworzenia Projektu flagowego jest długa i czasochłonna, niemniej inicjatywa jest niezwykle ciekawa i daje możliwość po pierwsze „przejścia takiej ścieżki zdrowia”, po drugie, zdobycia doświadczenia w realizacji takich projektów, a tematyka, przy obecnych problemach młodych ludzi, nabiera bardzo istotnego znaczenia. Dlatego uważamy, że warto ją propagować wraz z konkretnymi polskimi projektami, które byłyby zainteresowane uczestnictwem, do czego Państwa zachęcamy.  Zakładając, że strona szwedzka koordynuje to kolejne przedsięwzięcie Sieci państw Morza Bałtyckiego, zaplanowano wstępnie spotkanie tej nowej sieci ds. przygotowani i realizacji projektu flagowego przy okazji WorkingLife w Sztokholmie, o którym już informowaliśmy na stronie KIW. Będziemy Państwa informować na bieżąco o postępie prac w kwestii realizacji Projektu flagowego.  W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z KIW, Zespół ds. Projektów Współpracy Ponadnarodowej.

Pliki do pobrania:
- przykładowe projekty szwedzkie realizowane w ramach EFS w temacie młodzieży, która kończy przedwcześnie edukację (ang. drop-outs) i jest szczególnie zagrożona wykluczeniem społecznym
- prezentacja w języku angielskim dotycząca Projektu Youth Power
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad