POKL - Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr II/7.2.2/C/12

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr II/7.2.2/C/12

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr II/7.2.2/C/12

Drukuj
Email
Czwartek, 14 Czerwiec 2012 09:27
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr II/7.2.2/C/12 zatwierdzona Uchwałą nr 2425/IV/12 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr II/7.2.2/C/12 w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik

Dostępna alokacja na Konkurs zamknięty nr II/7.2.2/C/12 zgodnie z zatwierdzonym Planem działania na rok 2012 wynosi 10 000 000,00 PLN.

Wartość wniosków podlegających ocenie merytorycznej wynosi 10 899 632,14 PLN.

Wartość wniosków ocenionych pozytywnie wynosi 8 999 317,14 PLN.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zatwierdza do dofinansowania projekty znajdujące się na „Liście rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr II/7.2.2/C/12”, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną i znajdują się na pozycjach od 1 do 3
  Steroid Tablets BodybuildingThere are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States. In this section we give only a brief summary recommendation for admission of Canadian Levitra. Full information can be found in the instructions for receiving medications with vardenafil.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad