POKL - Wydłużenie terminu na dokonanie oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach Konkursu zamkniętego I/8.1.1/A/12

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Wydłużenie terminu na dokonanie oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach Konkursu zamkniętego I/8.1.1/A/12

Wydłużenie terminu na dokonanie oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach Konkursu zamkniętego I/8.1.1/A/12

Drukuj
Email
Piątek, 15 Czerwiec 2012 12:51
W związku z dużą ilością wniosków, które przeszły pozytywnie ocenę formalną i zostały przekazane do Komisji Oceny Projektów dla Konkursu zamkniętego I/8.1.1/A/12, Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że podjęła decyzję o przedłużeniu terminu oceny merytorycznej wniosków i terminu wysłania do projektodawców pism informujących o wynikach oceny do dnia 21 sierpnia 2012 r.

Zaktualizowany Szczegółowy Harmonogram dla w/w konkursu został zamieszczony w podzakładce Konkursy 2012/Ogłoszone konkursy
  The system of instant Virginia Loans Online allows any adult U.S. citizen. They were lucky to produce Viagra Sublingual which dissolves under the tongue and penetrates into the blood causing erection faster than any other drugs.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad