POKL - Konkurs nr II/8.1.1/B/12 na tzw. „operatora wsparcia”

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Konkurs nr II/8.1.1/B/12 na tzw. „operatora wsparcia”

Konkurs nr II/8.1.1/B/12 na tzw. „operatora wsparcia”

Drukuj
Email
Poniedziałek, 18 Czerwiec 2012 12:03
Poniżej prezentujemy Państwu informacje dot. konkursu nr II/8.1.1/B/12 na wyłonienie tzw. „operatora wsparcia”.

Pomysł powstał w ramach projektu ponadregionalnej sieci współpracy z ramienia adaptacyjności pt. „Wsparcie wdrażania projektów PO KL z obszaru adaptacyjności pracowników i przedsiębiorstw – ponadregionalna sieć współpracy”. W ramach projektu wypracowano koncepcję wsparcia dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Z badań przeprowadzonych podczas wizyt studyjnych wynikło, że część szkoleń oferowana w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest niedostępna dla mikro, małych i średnich firm. W związku z tym powstał pomysł na tzw. operatora wsparcia szkoleniowego, który byłby odpowiedzialny za kompleksowe wsparcie szkoleniowe. Zadaniem operatora nie byłoby jedynie dostarczanie konkretnych usług szkoleniowych, ale przede wszystkim diagnozowanie luk kompetencyjnych (diagnozowanie największych potrzeb szkoleniowych danego przedsiębiorstwa). Wyniki badań stanowiłyby następnie podstawę stworzenia konkretnych tematów szkoleń dostosowanych stricte do potrzeb badanego przedsiębiorstwa. Diagnoza poszkoleniowa w zakresie badania rezultatów szkolenia (weryfikująca, czy miało ono wpływ na rozwój przedsiębiorstwa) stanowiłaby podsumowanie projektu. (Więcej informacji: http://efs.dolnyslask.pl/index.php?id=114)

Zgodnie z koncepcją konkursu, który powstał na bazie wyżej wspomnianego pomysłu, przewiduje on wyłonienie po jednym projekcie w każdym z 4 subregionów wydzielonych w województwie (wrocławski, legnicko-głogowski, jeleniogórski i wałbrzyski) w ramach dostępnych czterech pul środków (na każdy projekt przeznaczona jest alokacja w wysokości 5 mln zł), przy czym projekt nie przewiduje przekazywania bonu szkoleniowego na rzecz przedsiębiorcy, będzie to wykonanie usługi na rzecz przedsiębiorstwa.

Poniższe informacje są wynikiem współpracy Grupy roboczej ds. Priorytetu VIII PKM PO KL WD, która działa w ramach Podkomitetu Monitorującego PO KL Województwa Dolnośląskiego i przedstawicieli Instytucji Pośredniczącej i Pośredniczącej II stopnia.

Dokumenty do pobrania:

Wyciąg z protokołów ze spotkań Grupy roboczej ds. Priorytetu VIII
Pytania, które zrodziły się podczas prac Grupy i odpowiedzi na nie
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad