POKL - Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr I/6.2/B/12

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr I/6.2/B/12

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr I/6.2/B/12

Drukuj
Email
Środa, 20 Czerwiec 2012 12:21
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/6.2/B/12 zatwierdzona Uchwałą  nr 2461/IV/12 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19.06.2012  r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla  Konkursu zamkniętego nr I/6.2/B/12 w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich,  Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik

Dostępna alokacja na Konkurs zamknięty nr I/6.2/B/12 w kwocie 2 000 000,00 PLN pozwala na realizację projektu rekomendowanego do dofinansowania znajdującego się na 1 pozycji załączonej listy rankingowej.

 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad