POKL - Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr I/6.2/B/12

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr I/6.2/B/12

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr I/6.2/B/12

Drukuj
Email
Środa, 20 Czerwiec 2012 12:21
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/6.2/B/12 zatwierdzona Uchwałą  nr 2461/IV/12 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19.06.2012  r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla  Konkursu zamkniętego nr I/6.2/B/12 w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich,  Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik

Dostępna alokacja na Konkurs zamknięty nr I/6.2/B/12 w kwocie 2 000 000,00 PLN pozwala na realizację projektu rekomendowanego do dofinansowania znajdującego się na 1 pozycji załączonej listy rankingowej.

  pay day loans . In this section we give only a brief summary recommendation for admission of Canadian Levitra. Full information can be found in the instructions for receiving medications with vardenafil.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad