POKL - Aktualizacja Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Aktualizacja Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL

Aktualizacja Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL

Drukuj
Email
Piątek, 13 Lipiec 2012 08:53
W związku z podjęciem przez Komitet Monitorujący PO KL uchwały w sprawie ogólnego kryterium horyzontalnego oraz zmian kryteriów szczegółowych zawartych w Planach Działania na 2012 r. w ramach komponentu centralnego i regionalnego Instytucja Zarządzająca PO KL dokonała aktualizacji Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL.


Aktualizacja obejmuje jedynie modyfikację o charakterze technicznym polegającą na dostosowaniu treści Załącznika nr 4A Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL oraz Załącznika nr 8 Kryteria wyboru projektów do brzmienia Załącznika nr 3 do uchwały podjętej przez KM PO KL.
Wprowadzona modyfikacja ma wpływ merytoryczny wyłącznie na wybór projektów konkursowych w Poddziałaniu 2.1.2, Działaniu 6.2 oraz Poddziałaniu 9.6.3 PO KL.
 
W związku z powyższym IZ PO KL nie dokonała zmiany daty zatwierdzenia dokumentu (22 grudnia 2011 r.), ani początkowej daty jego obowiązywania (1 stycznia 2012 r.).
 
Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL - pobierz plik 

 
In particular, Texas Loans Online can cater to the needs of its residents.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad