POKL - Aktualizacja Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Aktualizacja Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL

Aktualizacja Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL

Drukuj
Email
Piątek, 13 Lipiec 2012 08:53
W związku z podjęciem przez Komitet Monitorujący PO KL uchwały w sprawie ogólnego kryterium horyzontalnego oraz zmian kryteriów szczegółowych zawartych w Planach Działania na 2012 r. w ramach komponentu centralnego i regionalnego Instytucja Zarządzająca PO KL dokonała aktualizacji Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL.


Aktualizacja obejmuje jedynie modyfikację o charakterze technicznym polegającą na dostosowaniu treści Załącznika nr 4A Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL oraz Załącznika nr 8 Kryteria wyboru projektów do brzmienia Załącznika nr 3 do uchwały podjętej przez KM PO KL.
Wprowadzona modyfikacja ma wpływ merytoryczny wyłącznie na wybór projektów konkursowych w Poddziałaniu 2.1.2, Działaniu 6.2 oraz Poddziałaniu 9.6.3 PO KL.
 
W związku z powyższym IZ PO KL nie dokonała zmiany daty zatwierdzenia dokumentu (22 grudnia 2011 r.), ani początkowej daty jego obowiązywania (1 stycznia 2012 r.).
 
Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL - pobierz plik 

  There are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States. Cialis Professional online is capableto release you reliably from the erection problems, its improved formula gives the new properties to the drug.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad