POKL - Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr I/7.4/A/12

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr I/7.4/A/12

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr I/7.4/A/12

Drukuj
Email
Piątek, 20 Lipiec 2012 14:12
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/7.4/A/12  zatwierdzona Uchwałą nr 2629/IV/12 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/7.4/A/12 w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik

Dostępna alokacja na Konkurs zamknięty nr I/7.4/A/11 zgodnie z zatwierdzonym Planem działania na rok 2012 wynosi 10 000 000,00 PLN.

Wartość wniosków podlegających ocenie merytorycznej wynosi 30 821 309,89 PLN.

Wartość wniosków ocenionych pozytywnie wynosi 14 535 019,40 PLN.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zatwierdza do dofinansowania projekty znajdujące się na „Liście rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/7.4/A/12”, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną i znajdują się na pozycjach od 1 do 5.
  In particular, Texas Payday Loans can cater to the needs of its residents. When the problem is not treated, it can ruin intimate life of couples and destroy their relationships. Viagra Professional was produces not to let this happen. Professional means highly qualified. It strikes the target and doesn't allow a disorder to occupy man's body.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad