POKL - Zmienione Plany działania na rok 2012

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Zmienione Plany działania na rok 2012

Zmienione Plany działania na rok 2012

Drukuj
Email
Piątek, 27 Lipiec 2012 09:25
Szanowni Państwo,

Zarząd Województwa Dolnośląskiego, uchwałą nr 2646/IV/12 z dnia 24 lipca 2012 roku, przyjął do realizacji zmienione Plany działania na rok 2012 dla Priorytetów VII oraz IX w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla województwa dolnośląskiego.
Zmiany do Planu działania dla Priorytetu VII (zainicjowane przez tutejszą IP PO KL) zostały zarekomendowane przez Podkomitet Monitorujący Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Dolnośląskiego uchwałą nr 29/2012 z dnia 4 czerwca 2012 roku. Po uzyskaniu pozytywnej opinii IZ PO KL kryteria wyboru projektów zawarte w dokumencie zostały zatwierdzone uchwałą nr 102 przez Komitet Monitorujący PO KL w dniu 20 czerwca br. W Planie działania na rok 2012 dla Priorytetu VII zmianie uległa karta A.2 w Poddziałaniu 7.2.1 (tj. karta konkursu, w którym wsparcie może być kierowane wyłącznie do 82 gmin województwa dolnośląskiego, tj. gmin których Ośrodki Pomocy Społecznej co najmniej jeden raz nie uczestniczyły w projekcie systemowym w ramach Poddziałania 7.1.1 PO KL w latach 2008-2011).

Zmiany do Planu działania dla Priorytetu IX wynikają z wiążących zaleceń Instytucji Zarządzającej PO KL, która zobowiązała poszczególne IP PO KL w kraju do stosowania ujednoliconych kryteriów wyboru projektów w Poddziałaniu 9.6.3, ze względu na pilotażowy charakter wsparcia (tj. zmiana dokumentu została zainicjowana przez IZ PO KL). Propozycje modyfikacji zostały zarekomendowane do zatwierdzenia podczas ww. Posiedzenia KM PO KL.

W związku z powyższym Instytucja Zarządzająca PO KL pismem z 5 lipca br. (sygn. DZF-I-82209-1-PSz/11, Nk: 81181/12) zatwierdziła Plany działania dla Priorytetów VII i IX.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami.

Plan działania na rok 2012 dla Priorytetu VII - pobierz plik
Plan działania na rok 2012 dla Priorytetu IX - pobierz plik
 
The system of instant Payday Loans Virginia allows any adult U.S. citizen.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad