POKL - Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr I/8.1.3/A/12 po procedurze odwoławczej

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr I/8.1.3/A/12 po procedurze odwoławczej

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr I/8.1.3/A/12 po procedurze odwoławczej

Drukuj
Email
Środa, 08 Sierpień 2012 13:13
Lista rankingową wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/8.1.3/A/12 po procedurze odwoławczej zatwierdzona Uchwałą nr 2722/IV/12 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 07 sierpnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/8.1.3/A/12 po procedurze odwoławczej w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik

Zarząd Województwa Dolnośląskiego nie zatwierdza do dofinansowania projektu znajdującego się na Liście rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/8.1.3/A/12 po procedurze odwoławczej, ponieważ wniosek uzyskał negatywną ocenę merytoryczną.
  payday loans direct . But it is worth noting that these tests were carried out on the blood cells. Therefore, it's too early to say about scientific evidence of Viagra influence on blood clots.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad