POKL - Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr I/8.1.3/A/12 po procedurze odwoławczej

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr I/8.1.3/A/12 po procedurze odwoławczej

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr I/8.1.3/A/12 po procedurze odwoławczej

Drukuj
Email
Środa, 08 Sierpień 2012 13:13
Lista rankingową wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/8.1.3/A/12 po procedurze odwoławczej zatwierdzona Uchwałą nr 2722/IV/12 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 07 sierpnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/8.1.3/A/12 po procedurze odwoławczej w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik

Zarząd Województwa Dolnośląskiego nie zatwierdza do dofinansowania projektu znajdującego się na Liście rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/8.1.3/A/12 po procedurze odwoławczej, ponieważ wniosek uzyskał negatywną ocenę merytoryczną.
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad