POKL - Nowa wersja Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Nowa wersja Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL

Nowa wersja Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL

Drukuj
Email
Piątek, 24 Sierpień 2012 13:49
Informujemy, że 14 sierpnia 2012 r. minister  rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska podpisała zmienioną wersję Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Kapitał Ludzki.
Wprowadzone zmiany w niewielkim stopniu zmieniają poprzednią wersję dokumentu i pozostają bez wpływu na większość realizowanych projektów.
Wytyczne wchodzą w życie 1 września 2012 r.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z zapisami zawartych umów o dofinansowanie projektu w ramach Programu Kapitał Ludzki (PO KL), przy wydatkowaniu środków przyznanych w ramach projektu beneficjent zobowiązany jest do stosowania aktualnej wersji Wytycznych. Tym samym, wydatki ponoszone po 1 września 2012 r. w projektach realizowanych w ramach PO KL muszą być zgodne z nowymi Wytycznymi. Wytyczne nie będą mieć jednak zastosowania do takich kwestii wynikających z Wytycznych, które mają wpływ na konstrukcję budżetu, tj.: obowiązek rozliczania ryczałtowego kosztów pośrednich w przypadku, gdy beneficjent zdecyduje się na rozliczanie kosztów bezpośrednich na podstawie kwot ryczałtowych.

Wytyczne w pełnym zakresie, tj. bez jakichkolwiek wyłączeń, będą obowiązywać od 1 września 2012 r. w przypadku:
- projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs ogłoszony od 1 września 2012 r.;
- wniosków o dofinansowanie projektów systemowych w ramach Priorytetu VI i VII na 2012 r. złożonych od 1 września 2012 r.;
- pozostałych projektów systemowych, dla których wnioski o dofinansowanie zostały złożone od dnia 1 września 2012 r.

Nowa wersja dokumentu - pobierz plik
Zakres zmian w dokumencie - pobierz plik
 


 
Payday Loans In Illinois.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad