POKL - Nowa wersja Wytycznych w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Nowa wersja Wytycznych w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach Programu Kapitał Ludzki

Nowa wersja Wytycznych w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach Programu Kapitał Ludzki

Drukuj
Email
Piątek, 31 Sierpień 2012 08:11
Informujemy, że 24 sierpnia 2012 r. sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Adam Zdziebło podpisał zmienioną wersję Wytycznych w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL.


Zakres wprowadzanych zmian nie ma zasadniczego charakteru. Nowelizacja Wytycznych spowodowana jest koniecznością uwzględnienia możliwości finansowania projektów Programu Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme – LLP) w ramach Programu Kapitał Ludzki jako projektów współpracy ponadnarodowej. Wprowadzenie zmian umożliwi ich realizację zgodnie ze szczegółowymi zasadami określonymi dla LLP i w konsekwencji umożliwi m.in. sprawną aktywizację osób młodych na rynku pracy z wykorzystaniem środków PO KL poprzez organizację staży i praktyk dla uczniów szkół zawodowych poza granicami Polski.

Zmiany dotyczą m.in.:

1. Rozdział 3 – Wstęp

Wprowadzenie możliwości realizacji projektów Programu Uczenie się przez całe życie (LLP) w ramach PO KL jako projektów współpracy ponadnarodowej, z zastrzeżeniem ich wdrażania na zasadach przyjętych dla LLP.

2. Rozdział 4 – Podmioty odpowiedzialne: Podrozdział 3 - Zadania KIW, Podrozdział 4 – Wybór i zadania sieci tematycznych

Usunięto zapisy w zakresie funkcjonowania sekretariatów sieci tematycznych jako zewnętrznych podmiotów z uwagi na konieczność przyjęcia innego rozwiązania pozwalającego na realizację działań sieci na poziomie regionalnym.

3. Rozdział 5 – Projekty innowacyjne: Podrozdział 2 – Specyfika projektów innowacyjnych

Podkreślono, iż zasadnicze działania włączające rozwiązania wypracowane w ramach projektów innowacyjnych do polityki i praktyki powinny być prowadzone po opracowaniu ostatecznych wersji modeli / narzędzi.

4. Rozdział 8 – Wybór projektów: Podrozdział 2 - Wybór projektów współpracy ponadnarodowej
       
Wskazano na konieczność informowania przez IP/IP2 na etapie ogłoszenia konkursu o możliwości rozszerzenia projektów przyjętych do dofinansowania o komponent ponadnarodowy.

5. Załącznik 1 – Tematy dla projektów innowacyjnych

Zaktualizowano listę tematów dla projektów innowacyjnych, która, zgodnie z Wytycznymi, wymaga modyfikacji co 2 lata.

Wytyczne w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL - pobierz plik
  USA Payday Loans Online. In this section we give only a brief summary recommendation for admission of Cheap Levitra. Full information can be found in the instructions for receiving medications with vardenafil.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad