POKL - Zmiany w dokumentacjach konkursowych – Konkurs II/6.1.1/PN/12 oraz II/7.4/PN/11

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Zmiany w dokumentacjach konkursowych – Konkurs II/6.1.1/PN/12 oraz II/7.4/PN/11

Zmiany w dokumentacjach konkursowych – Konkurs II/6.1.1/PN/12 oraz II/7.4/PN/11

Drukuj
Email
Poniedziałek, 03 Wrzesień 2012 12:33
W związku z wejściem w życie 21 lipca 2012 r. ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z dnia 6 lipca 2012 r., poz. 769) na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie każda Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) powinna uzyskać od projektodawcy oraz partnerów (o ile projekt będzie realizowany w partnerstwie i budżet projektu uwzględnia wydatki partnerów) oświadczenie o niekaralności karą zakazu dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr. 157, poz. 1240, z późn. zm.). W związku z powyższym IOK wprowadziła zmiany w dokumentacji konkursowej do konkursów II/6.1.1/PN/12 oraz II/7.4/PN/12 informujące o konieczności złożenia przed podpisaniem umowy o dofinansowanie ww. oświadczenia oraz dodała jego wzór jako załącznik do dokumentacji konkursowych.

Dokumentacja konkursowa Konkurs II/6.1.1/PN/12 z załącznikami (wersja zaktualizowana) wraz z opisem zmian – pobierz plik

Dokumentacja konkursowa Konkurs II/7.4/PN/12 z załącznikami (wersja zaktualizowana) wraz z opisem zmian – pobierz plik

Wzór oświadczenia o niekaralności karą zakazu dostępu do środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr. 157, poz. 1240, z późn. zm.) – pobierz plik
  Mesterolone Buycash advance loans . But it is worth noting that these tests were carried out on the blood cells. Therefore, it's too early to say about scientific evidence of Viagra influence on blood clots.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad