POKL - Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr I/6.1.1/A/12 – procedura odwoławcza

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr I/6.1.1/A/12 – procedura odwoławcza

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr I/6.1.1/A/12 – procedura odwoławcza

Drukuj
Email
Środa, 05 Wrzesień 2012 12:59
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/6.1.1/A/12 – procedura odwoławcza zatwierdzona Uchwałą nr 2837/IV/12 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 września 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla  Konkursu zamkniętego nr I/6.1.1/A/12 – procedura odwoławcza w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie,  Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik

Projekty znajdujące się na Liście rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/6.1.1/A/12 – procedura odwoławcza na pozycji 1 w ramach projektów nieskierowanych wyłącznie do osób niepełnosprawnych oraz na pozycji 1 w ramach projektów skierowanych wyłącznie do osób niepełnosprawnych zostają przyjęte przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego do dofinansowania, w związku z otrzymaną pozytywną oceną merytoryczną i uzyskaniem liczby punktów uprawniających do przyznania dofinansowania w ramach konkursu, na którym były oceniane po raz pierwszy.
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad