POKL - Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr II/6.2/A/12

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr II/6.2/A/12

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr II/6.2/A/12

Drukuj
Email
Środa, 05 Wrzesień 2012 13:07
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr II/6.2/A/12 zatwierdzona Uchwałą nr 2838/IV/12 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 września 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla  Konkursu zamkniętego nr II/6.2/A/12 w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik

Projekt znajdujący się na pozycji 1 Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla  Konkursu zamkniętego II/6.2/A/12 zostaje przyjęty przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego do dofinansowania.
  Today, Ohio Payday Loans are legitimate, but there are illegal transactions that are still on the rise. But at the same time, it acts only with sexual arousal. Cheap Viagra has a number of advantages in comparison with injections in the sexual organ or other procedures aimed at treatment of impotency.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad