POKL - Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr II/6.2/A/12

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr II/6.2/A/12

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr II/6.2/A/12

Drukuj
Email
Środa, 05 Wrzesień 2012 13:07
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr II/6.2/A/12 zatwierdzona Uchwałą nr 2838/IV/12 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 września 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla  Konkursu zamkniętego nr II/6.2/A/12 w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik

Projekt znajdujący się na pozycji 1 Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla  Konkursu zamkniętego II/6.2/A/12 zostaje przyjęty przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego do dofinansowania.
  Buy Turinabol UkOnline lending company provides a wide range of ways to get money by means of Tennessee Payday Loans. But at the same time, it acts only with sexual arousal. Buy Viagra has a number of advantages in comparison with injections in the sexual organ or other procedures aimed at treatment of impotency.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad