POKL - Ogłoszenie konkursu zamkniętego nr II/7.2.1/B/12

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Ogłoszenie konkursu zamkniętego nr II/7.2.1/B/12

Ogłoszenie konkursu zamkniętego nr II/7.2.1/B/12

Drukuj
Email
Poniedziałek, 10 Wrzesień 2012 09:19
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ogłasza konkurs zamknięty nr II/7.2.1/B/12 na projekty na rzecz integracji społeczno – zawodowej, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dokumentacja konkursowa/załączniki - pobierz plik
  Testosterone Enanthate Cyclepayday loans online. Since its introduction in the market buying Order Cialis can be exclusively in pharmacy chains with a prescription from a doctor. I agree that this is very inconvenient and takes a lot of time and effort.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad