POKL - Ogłoszenie konkursu zamkniętego nr II/7.2.1/B/12

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Ogłoszenie konkursu zamkniętego nr II/7.2.1/B/12

Ogłoszenie konkursu zamkniętego nr II/7.2.1/B/12

Drukuj
Email
Poniedziałek, 10 Wrzesień 2012 09:19
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ogłasza konkurs zamknięty nr II/7.2.1/B/12 na projekty na rzecz integracji społeczno – zawodowej, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dokumentacja konkursowa/załączniki - pobierz plik
  Effects Of Testosterone SteroidsThe majority of financial loan companies provide the service of getting Payday Loans North Carolina for U.S. citizens. Moreover, to order Cialis Daily online is highly advantageous because it interacts well with the small portions of alcohol and food.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad