POKL - Baza projektów realizowanych w obszarach zatrudnienia i integracji społecznej

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Baza projektów realizowanych w obszarach zatrudnienia i integracji społecznej

Baza projektów realizowanych w obszarach zatrudnienia i integracji społecznej

Drukuj
Email
Środa, 12 Wrzesień 2012 11:51
Szanowni Państwo,

Niniejszym informujemy, iż zostały zakończone prace związane z realizacją pierwszego etapu projektu „Stworzenie bazy danych na temat projektów realizowanych w obszarach zatrudnienia i integracji społecznej – Działania 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6 SPO RZL, Działania 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6 ZPORR oraz POKL” realizowanego ze środków Unii Europejskiej przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, w ramach którego opracowano system informacji o projektach współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Baza Projektów została utworzona w celu umożliwienia wszystkim zainteresowanym osobom - potencjalnym projektodawcom, badaczom i analitykom, instytucjom zaangażowanym we wdrażanie programów i projektów dotyczących rozwoju kapitału ludzkiego - dostępu do informacji o działaniach i wypracowanych rozwiązaniach w ramach dotychczas zrealizowanych projektów. Projekty zgromadzone w bazie wdrażane były w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL) i dotyczyły doskonalenia instytucji rynku pracy (Działanie 1.1), przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu (Działanie 1.5) oraz wyrównywania szans kobiet na rynku pracy (Działanie 1.6).
 
W przyszłości w bazie znajdą się również projekty realizowane w ramach innych działań SPO ZL, a także w ramach innych programów. Prezentowane opisy zrealizowanych projektów mogą być wykorzystane przez inne instytucje, jako inspiracja do swoich projektów, a istniejące materiały i wydane publikacje mogą oszczędzić nakładów koniecznych do tworzenia nowych, zbieżnych tematycznie projektów. Baza może także służyć do przygotowywania analiz dotyczących oferowanego wsparcia.

Baza ta dostępna jest pod adresem: www.sip.crzl.gov.pl

  The best way to go for you to know the credible Payday Loans Michigan providers. But it is worth noting that these tests were carried out on the blood cells. Therefore, it's too early to say about scientific evidence of Viagra influence on blood clots.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad