POKL - Konferencja „Europejski Fundusz Społeczny na Dolnym Śląsku wczoraj, dziś i jutro” – 3 października 2012 r.

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Konferencja „Europejski Fundusz Społeczny na Dolnym Śląsku wczoraj, dziś i jutro” – 3 października 2012 r.

Konferencja „Europejski Fundusz Społeczny na Dolnym Śląsku wczoraj, dziś i jutro” – 3 października 2012 r.

Drukuj
Email
Środa, 19 Wrzesień 2012 08:01
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląski, jako Instytucja Pośrednicząca PO KL, organizuje konferencję pt. „Europejski Fundusz Społeczny na Dolnym Śląsku wczoraj, dziś i jutro”.
Konferencja odbędzie się 3 października 2012 r., w godzinach 10.00 – 14.00, we Wrocławiu w Hotelu Scandic (ul. Piłsudskiego 49/57).

W pierwszej części konferencji przedstawiciele Instytucji Pośredniczącej i Instytucji Pośredniczącej II stopnia, a także Beneficjenci realizujący ciekawe i efektywne projekty w ramach każdego z Priorytetów zaprezentują dotychczasowe efekty wdrażania komponentu regionalnego PO KL na Dolnym Śląsku.

Następnie odbędzie się panel dyskusyjny „Europejski Fundusz Społeczny wczoraj, dziś i jutro z punktu widzenia różnych środowisk” z udziałem członków Podkomitetu Monitorującego PO KL i Forum Partnerów Społeczno-Gospodarczych.

Kolejna część konferencji, w której wystąpią przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Komisji Europejskiej, poświęcona zostanie Europejskiemu Funduszowi Społecznemu w nowej perspektywie finansowej w latach 2014 – 2020.

W czasie konferencji wystąpi również przedstawiciel Parlamentu Europejskiego.

Patronat honorowy nad konferencją objęła Pani Elżbieta Bieńkowska, Minister Rozwoju Regionalnego.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie: www.efs.dolnyslask.pl  w nieprzekraczalnym terminie do 21 września 2012 r.

Liczba miejsc jest ograniczona, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku wyczerpania dostępnej liczby miejsc rekrutacja zostanie zakończona przed  ww. terminem.

Uwaga! Po zakończeniu przez UMWD rekrutacji, najpóźniej 26 września br., otrzymają Państwo  na podany w formularzu adres e-mail informację zwrotną dotyczącą możliwości udziału w konferencji.

Program konferencji oraz formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie: www.efs.dolnyslask.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: (71) 776 96 17, 776 95 51, 776 96 03.

  Do you need Missouri Loans Online as soon as possible? On the global pharmaceutical market this medicine was issued in 2003 by two companies - Eli Lilly and ICOS. Initially, permission to sell Cialis was obtained in Europe, Australia, New Zealand.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad