POKL - Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr I/9.6.2/A/12

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr I/9.6.2/A/12

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr I/9.6.2/A/12

Drukuj
Email
Wtorek, 25 Wrzesień 2012 10:23
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/9.6.2/A/12 zatwierdzona Uchwałą nr 2910/IV/12  Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia  24 września 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla  Konkursu zamkniętego nr I/9.6.2/A/12 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.6. Upowszechnianie uczenia się dorosłych, Podziałanie 9.6.2 Podwyższenie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik

Projekty znajdujące się na pozycjach od 1 do 26 na Liście rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla  Konkursu zamkniętego nr I/9.6.2/A/12 zostają przyjęte przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego do dofinansowania.
  There are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States. Of course, the choice is not that easy, as there exist great number of different preparations. Notwithstanding, Cialis is the one that definitely differs from all other products.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad