POKL - Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr I/9.6.2/A/12

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr I/9.6.2/A/12

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr I/9.6.2/A/12

Drukuj
Email
Wtorek, 25 Wrzesień 2012 10:23
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/9.6.2/A/12 zatwierdzona Uchwałą nr 2910/IV/12  Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia  24 września 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla  Konkursu zamkniętego nr I/9.6.2/A/12 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.6. Upowszechnianie uczenia się dorosłych, Podziałanie 9.6.2 Podwyższenie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik

Projekty znajdujące się na pozycjach od 1 do 26 na Liście rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla  Konkursu zamkniętego nr I/9.6.2/A/12 zostają przyjęte przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego do dofinansowania.
  Testosterone Enanthate StackThe main criterion for them is your ability to repay any Wisconsin Payday Loans, they are not interested in your previous attempts, the current one is all that matters. Moreover, to order Cialis Daily online is highly advantageous because it interacts well with the small portions of alcohol and food.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad