POKL - Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr I/9.6.2/A/12

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr I/9.6.2/A/12

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr I/9.6.2/A/12

Drukuj
Email
Wtorek, 25 Wrzesień 2012 10:23
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/9.6.2/A/12 zatwierdzona Uchwałą nr 2910/IV/12  Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia  24 września 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla  Konkursu zamkniętego nr I/9.6.2/A/12 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.6. Upowszechnianie uczenia się dorosłych, Podziałanie 9.6.2 Podwyższenie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik

Projekty znajdujące się na pozycjach od 1 do 26 na Liście rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla  Konkursu zamkniętego nr I/9.6.2/A/12 zostają przyjęte przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego do dofinansowania.
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad