POKL - Konkurs „Młody biznesmen – szansa na pierwszy milion”

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Konkurs „Młody biznesmen – szansa na pierwszy milion”

Konkurs „Młody biznesmen – szansa na pierwszy milion”

Drukuj
Email
Środa, 10 Październik 2012 10:34
Jesteś przedsiębiorczy? Masz pomysł na własny biznes?
Spróbuj swych sił w konkursie ogłoszonym przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy pn. „Młody biznesmen – szansa na pierwszy milion” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa dolnośląskiego.


Celem Konkursu jest promocja przedsiębiorczych postaw wśród młodych ludzi, promowanie kreatywnego myślenia, popularyzowanie wiedzy o funduszach unijnych i ich roli w procesie rozwoju regionu wśród uczniów dolnośląskich szkół, a także kształtowanie pozytywnego wizerunku Unii Europejskiej.

Na laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody:

- Aparat fotograficzny
- Tablet
- Odtwarzacz MP4


Przy ocenie złożonych prac brane będą pod uwagę takie kryteria jak: innowacyjność pomysłu, realność założeń biznesplanu, rentowność projektu.

Jak wziąć udział w konkursie?

Sporządzone biznesplany wraz z formularzem zgłoszeniowym (załącznik nr 2) oraz z pozostałymi, wymienionymi w Regulaminie konkursu załącznikami należy złożyć w formie wydruku oraz w wersji elektronicznej (nie dotyczy załączników) na płycie CD na adres :

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy Filia we Wrocławiu   
Armii Krajowej 54
50-541 Wrocław

Z dopiskiem na kopercie „Młody biznesmen – szansa na pierwszy milion”

Płyta CD powinna być opisana imieniem i nazwiskiem uczestnika konkursu oraz tytułem biznesplanu.
 
Ostateczny termin nadsyłania prac upływa w dniu 20 listopada 2012 r. Decyduje data wpływu pracy konkursowej do siedziby DWUP.

Przy sporządzaniu biznesplanu pomocny będzie Formularz opisu pomysłu na biznes

Wszelkich informacji na temat konkursu można zasięgać w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy - Wydział Promocji i Informacji, pod nr tel. 71/39-74-110 lub 111, e-mail: pawel.pacek@dwup.pl.

Pliki do pobrania:

Regulamin konkursu
Informujemy, że w dniu 12.10.2012r. uległ zmianie zapis w Regulaminie z "Odtwarzacz MP3" na "Odtwarzacz MP4" (§5, pkt, ust.3 Regulaminu)
Załącznik nr 1A – oświadczenie dla osoby pełnoletniej
Załącznik nr 1B – oświadczenie dla osoby niepełnoletniej
Załącznik nr 2 – formularz zgłoszeniowy do konkursu
Załącznik nr 3 - oświadczenie o wyrażeniu zgody na publikację wizerunku oraz przeniesienia uprawnień wynikających z praw autorskich (majątkowych, niemajątkowych)
Załącznik nr 4 - formularz opisu pomysłu na biznes

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad