POKL - Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr I/6.2/B/12 po procedurze odwoławczej

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr I/6.2/B/12 po procedurze odwoławczej

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr I/6.2/B/12 po procedurze odwoławczej

Drukuj
Email
Środa, 24 Październik 2012 12:58
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/6.2/B/12 – procedura odwoławcza zatwierdzona Uchwałą nr 3066/IV/12 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 października 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/6.1/B/12 – procedura odwoławcza w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik

Projekt znajdujący się na liście rankingowej nie został przyjęty do dofinansowania.
  There are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States. The new drug with unique properties was developed to help men to get rid of all sexual disorders, and its name is Cialis Super Force. Now you do not have to buy two different medications to solve sexual problems.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad