POKL - Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr I/6.2/B/12 po procedurze odwoławczej

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr I/6.2/B/12 po procedurze odwoławczej

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr I/6.2/B/12 po procedurze odwoławczej

Drukuj
Email
Środa, 24 Październik 2012 12:58
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/6.2/B/12 – procedura odwoławcza zatwierdzona Uchwałą nr 3066/IV/12 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 października 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/6.1/B/12 – procedura odwoławcza w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik

Projekt znajdujący się na liście rankingowej nie został przyjęty do dofinansowania.
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad