POKL - Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr I/7.2.2/A/12, procedura odwoławcza

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr I/7.2.2/A/12, procedura odwoławcza

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr I/7.2.2/A/12, procedura odwoławcza

Drukuj
Email
Środa, 31 Październik 2012 15:16
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/7.2.2/A/12 po procedurze odwoławczej zatwierdzonej Uchwałą nr 3107/IV/12 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 października 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/7.2.2/A/12 po procedurze odwoławczej w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik

Projekty znajdujące się na Liście rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/7.2.2/A/12 po procedurze odwoławczej nie zostały przyjęte przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego do dofinansowania.

Dostępna alokacja na Konkurs zamknięty nr I/7.2.2/A/12 zgodnie z zatwierdzonym Planem działania na rok 2012 wynosi 8 000 000,00 PLN.

Wartość wniosków podlegających ocenie merytorycznej wynosi 3 997 931,95 PLN.
  Getting Payday Loans In California should be thought of many times. There are also a lot of other privileges for return customers. Men buy Viagra Gold online not to wait till the lucky event happens but to enjoy each sex act because Viagra effect lasts up to 36 hours!

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad