POKL - Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr I/7.2.2/A/12, procedura odwoławcza

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr I/7.2.2/A/12, procedura odwoławcza

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr I/7.2.2/A/12, procedura odwoławcza

Drukuj
Email
Środa, 31 Październik 2012 15:16
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/7.2.2/A/12 po procedurze odwoławczej zatwierdzonej Uchwałą nr 3107/IV/12 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 października 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/7.2.2/A/12 po procedurze odwoławczej w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik

Projekty znajdujące się na Liście rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/7.2.2/A/12 po procedurze odwoławczej nie zostały przyjęte przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego do dofinansowania.

Dostępna alokacja na Konkurs zamknięty nr I/7.2.2/A/12 zgodnie z zatwierdzonym Planem działania na rok 2012 wynosi 8 000 000,00 PLN.

Wartość wniosków podlegających ocenie merytorycznej wynosi 3 997 931,95 PLN.
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad