POKL - RO EFS WROCŁAW ZAPRASZA NA BEZPŁATNE SZKOLENIE

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności RO EFS WROCŁAW ZAPRASZA NA BEZPŁATNE SZKOLENIE

RO EFS WROCŁAW ZAPRASZA NA BEZPŁATNE SZKOLENIE

Drukuj
Email
Czwartek, 08 Listopad 2012 09:19
Koszty bezpośrednie rozliczane ryczałtem w ramach POKL – kwoty ryczałtowe i stawki jednostkowe

Zapraszamy przedstawicieli podmiotów, którzy zamierzają aplikować o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego z obszaru powiatów: górowski, milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski, wrocławski, m. Wrocław do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach organizowanych przez Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego we Wrocławiu.

W szczególności preferowani będą (w kolejności poniżej) projektodawcy:
1) z obszaru powiatów: górowskiego, strzelińskiego, wołowskiego oraz milickiego oraz
2) podmioty, które dotychczas nie korzystały ze wsparcia ROEFS w roku 2010 i 2011
3) przedstawiciele organizacji pozarządowych, szkół, jednostek samorządu terytorialnego, z obszaru gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców

Opis szkolenia:
Szkolenie będzie poświęcone zagadnieniom związanym z kosztami bezpośrednimi rozliczanymi ryczałtem w ramach POKL (kwoty ryczałtowe i stawki jednostkowe), ze szczególnym uwzględnieniem zmian w dokumentach w roku 2012.

Termin szkoleń oraz prowadzący:
26.11.2012, Roman Piasecki

Miejsce i godziny szkoleń: Wrocław, Plac Solidarności 1/3/5, I p., p.105, g. 9.00-16.00

ZASADY REKRUTACJI ORAZ UDZIAŁU W SZKOLENIU:

1. Pierwszeństwo w zakwalifikowaniu (w podanej niżej kolejności) mają podmioty:
a. z obszaru powiatów: górowskiego, strzelińskiego, wołowskiego oraz milickiego oraz
b. podmioty, które nie korzystały jeszcze ze wsparcia ROEFS w roku 2010 i 2011
c. przedstawiciele organizacji pozarządowych, szkół, jednostek samorządu terytorialnego, z obszaru gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców
d. kolejność zgłoszeń

2. Zgłoszenia przyjmowane będą do 20 listopada 2012. W przypadku dużego zainteresowania możliwe jest wcześniejsze zamknięcie rekrutacji.

3.Wysyłając formularz zgłoszenia kandydat zobowiązuje się do pełnego uczestnictwa w szkoleniu w pełnym wymiarze godzin w terminie wskazanym w wykazie szkoleń.

4.W przypadku braku powiadomienia o rezygnacji z potwierdzonego udziału, organizator zastrzega sobie prawo obciążenia instytucji delegującej kosztami organizacji szkolenia i materiałów szkoleniowych.

5.Świadectwo potwierdzające udział jest wydawane po odbyciu pełnego szkolenia i obejmuje potwierdzenie udziału w szkoleniu.

6. Dnia 23 listopada 2012 r. osoby zgłoszone zostaną poinformowane o wynikach rekrutacji (e-mail lub telefonicznie).

W celu potwierdzenia swojego udziału w szkoleniach prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wysłanie go do naszego biura faksem pod numer: 071 796 30 00 w. 20 lub na nasz adres mailowy: info_wroclaw@roefs.pl. Liczba miejsc ograniczona.
 
Dodatkowe informacje są udzielane pod numerem telefonu:  071 780 90 79. Osobą odpowiedzialną za organizację szkolenia jest Joanna Kowalska.

Pliki do pobrania:
Program szkolenia
Formularz zgłoszeniowy

Zapraszamy również do korzystania z bezpłatnych usług doradczych dotyczących m.in. dopracowania koncepcji projektowej czy konsultacji przygotowanego wniosku.


 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad