POKL - Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr I/9.6.2/A/12, procedura odwoławcza

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr I/9.6.2/A/12, procedura odwoławcza

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr I/9.6.2/A/12, procedura odwoławcza

Drukuj
Email
Czwartek, 08 Listopad 2012 14:10
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/9.6.2/A/12 – procedura odwoławcza zatwierdzona Uchwałą nr 3127/IV/12 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 06 listopada 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/9.6.2/A/12 – procedura odwoławcza w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych, Poddziałania 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik

Projekty znajdujące się na liście rankingowej nie zostały przyjęte do dofinansowania.
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad