POKL - Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego we Wrocławiu zaprasza na bezpłatne szkolenia

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego we Wrocławiu zaprasza na bezpłatne szkolenia

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego we Wrocławiu zaprasza na bezpłatne szkolenia

Drukuj
Email
Piątek, 09 Listopad 2012 13:46
Obecnie zachęcamy do uczestnictwa w następujących szkoleniach:
1. Zasady realizacji oraz rozliczania projektów systemowych „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego”.  
Szkolenie dwudniowe: 22 – 23. 11. 2012;
Trenerzy: Roman Piasecki i Agnieszka Szuba
2. Koszty bezpośrednie rozliczane ryczałtem w ramach POKL – kwoty ryczałtowe i stawki jednostkowe.  
Szkolenie jednodniowe: 26. 11. 2012;
Trener: Roman Piasecki.
3. Koszty bezpośrednie rozliczane ryczałtem w ramach POKL – kwoty ryczałtowe i stawki jednostkowe.
Szkolenie jednodniowe: 28. 11. 2012;
Trenerka: Agnieszka Szuba
Szczegółowe informacje, program oraz karta zgłoszeniowa dostępne są na stronie www.wroclaw.roEFS.pl

Cyklicznie organizujemy szkolenia z następującej tematyki:
1. Tworzenie projektu do PO KL.
2. Wypełnianie wniosków do konkursów w ramach PO KL.
3. Zasady wypełniania wniosków do projektów systemowych przez Ośrodki Pomocy Społecznej i Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie.
4. Zasady realizacji i rozliczania projektów w ramach PO KL.
5. Zasady realizacji oraz rozliczania projektów systemowych „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego”.
6. Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach PO KL.
7. Zasad stosowania ochrony danych osobowych, form zatrudniania, prawa zamówień publicznych oraz konkurencyjności w projektach POKL.
 
Na Państwa propozycje co do tematyki szkoleń czekamy pod adresem mailowym szkolenia_wroclaw(at)roEFS.pl

  The deal is that Indiana Loans Online online can save your time, nerves and make a solution of all your financial problems. Since its introduction in the market buying Cialis can be exclusively in pharmacy chains with a prescription from a doctor. I agree that this is very inconvenient and takes a lot of time and effort.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad