POKL - Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego we Wrocławiu zaprasza na bezpłatne szkolenia

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego we Wrocławiu zaprasza na bezpłatne szkolenia

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego we Wrocławiu zaprasza na bezpłatne szkolenia

Drukuj
Email
Piątek, 09 Listopad 2012 13:46
Obecnie zachęcamy do uczestnictwa w następujących szkoleniach:
1. Zasady realizacji oraz rozliczania projektów systemowych „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego”.  
Szkolenie dwudniowe: 22 – 23. 11. 2012;
Trenerzy: Roman Piasecki i Agnieszka Szuba
2. Koszty bezpośrednie rozliczane ryczałtem w ramach POKL – kwoty ryczałtowe i stawki jednostkowe.  
Szkolenie jednodniowe: 26. 11. 2012;
Trener: Roman Piasecki.
3. Koszty bezpośrednie rozliczane ryczałtem w ramach POKL – kwoty ryczałtowe i stawki jednostkowe.
Szkolenie jednodniowe: 28. 11. 2012;
Trenerka: Agnieszka Szuba
Szczegółowe informacje, program oraz karta zgłoszeniowa dostępne są na stronie www.wroclaw.roEFS.pl

Cyklicznie organizujemy szkolenia z następującej tematyki:
1. Tworzenie projektu do PO KL.
2. Wypełnianie wniosków do konkursów w ramach PO KL.
3. Zasady wypełniania wniosków do projektów systemowych przez Ośrodki Pomocy Społecznej i Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie.
4. Zasady realizacji i rozliczania projektów w ramach PO KL.
5. Zasady realizacji oraz rozliczania projektów systemowych „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego”.
6. Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach PO KL.
7. Zasad stosowania ochrony danych osobowych, form zatrudniania, prawa zamówień publicznych oraz konkurencyjności w projektach POKL.
 
Na Państwa propozycje co do tematyki szkoleń czekamy pod adresem mailowym szkolenia_wroclaw(at)roEFS.pl

  Enanthate Or CypionateThere are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States. In this section we give only a brief summary recommendation for admission of Levitra. Full information can be found in the instructions for receiving medications with vardenafil.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad