POKL - Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr II/7.4/PN/12

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr II/7.4/PN/12

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr II/7.4/PN/12

Drukuj
Email
Środa, 14 Listopad 2012 13:44
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr II/7.4/PN/12 na projekty z komponentem ponadnarodowym  zatwierdzona Uchwałą nr 3167/IV/12 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr II/7.4/PN/12 na projekty z komponentem ponadnarodowym w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zatwierdza do dofinansowania projekty znajdujące się na Liście rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr II/7.4/PN/12 na projekty z komponentem ponadnarodowym, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną i znajdują się na pozycjach od 1 do 2.
  Testosterone SteriodThe majority of financial loan companies provide the service of getting North Carolina Payday Loans for U.S. citizens. Therefore, we can say that the active substances in its composition are more perfectly mixed. Vardenafil is not only present in the original Levitra, but also as part of its analogs.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad