POKL - Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr II/7.4/PN/12

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr II/7.4/PN/12

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr II/7.4/PN/12

Drukuj
Email
Środa, 14 Listopad 2012 13:44
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr II/7.4/PN/12 na projekty z komponentem ponadnarodowym  zatwierdzona Uchwałą nr 3167/IV/12 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr II/7.4/PN/12 na projekty z komponentem ponadnarodowym w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zatwierdza do dofinansowania projekty znajdujące się na Liście rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr II/7.4/PN/12 na projekty z komponentem ponadnarodowym, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną i znajdują się na pozycjach od 1 do 2.
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad