POKL - Pomoc publiczna - stanowisko IZ PO KL dot. pomocy de minimis i oraz zmiana RRM w sprawie przekazywania sprawozdań.

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Pomoc publiczna - stanowisko IZ PO KL dot. pomocy de minimis i oraz zmiana RRM w sprawie przekazywania sprawozdań.

Pomoc publiczna - stanowisko IZ PO KL dot. pomocy de minimis i oraz zmiana RRM w sprawie przekazywania sprawozdań.

Drukuj
Email
Środa, 28 Listopad 2012 14:18
IZ PO KL opublikowała pismem znak DZF-IV-82252-566-KP/PM/12 NK 144425/12 (pobierz plik) z dnia 22.11.2012 r. stanowisko dotyczące możliwości i sposobu rozliczania pomocy publicznej w projektach rozliczanych z zastosowaniem uproszczonych metod rozliczania wydatków tj. za pomocą kwot ryczałtowych i stawek jednostkowych jedynie jako pomoc de minimis.

W dniu  15.11.2012 r. weszło w życie  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej i informacji o nieudzieleniu takiej pomocy z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP (pobierz plik).
Z ww. RRM i pisma MPIPS DRP-VIII-0212-584-3-SK/z dnia 19.11.2012 r. wraz z załącznikiem pismem UOKiK znak DDO-51-238 (2)/12PPr/MGr (pobierz plik) wynika, że od dnia wejścia w życie ww. RRM (15.11.2012 r.) podmioty uprawnione do samodzielnego udzielania pomocy publicznej lub pomocy de minimis na podstawie zawartych z DWUP umów o dofinansowanie, tj. przedsiębiorcy oraz inne podmioty ( np. fundacje, stowarzyszenia), stanowią kolejną grupę, na którą nakłada się obowiązek przekazywania sprawozdań w systemie on-line, za pośrednictwem aplikacji SHRIMP. Zmianie ulega nie zakres, a jedynie sposób przekazywania informacji o udzielonej pomocy. Sprawozdania okresowe sporządzane na arkuszu Excel i przekazywane drogą elektroniczną zastępuje się sprawozdaniami przekazywanymi na bieżąco z wykorzystaniem aplikacji internetowej. W związku z tym ww. podmioty (w tym beneficjenci regionalnych programów operacyjnych) zobowiązane  są do wystąpienie o login i hasło – zgodnie z informacjami wskazanymi w piśmie UOKiK. Podmioty rozpoczynające korzystanie z aplikacji SHRIMP na podstawie ww. RRM zobowiązane są do przekazywania informacji o udzielonej pomocy począwszy od okresów sprawozdawczych rozpoczynających się od dnia 1 stycznia 2013 r. w terminie 30 dni od dnia udzielenia pomocy. Dotyczy to również wszelkich korekt sprawozdań, zarówno odnoszących się do okresów sprzed jaki i po 1.01.2013 r. Natomiast sprawozdania za IV kwartał i roczne za 2012 r. sporządzane są w dotychczasowej formie, tj. na arkuszu  Excel.”
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad