POKL - Pomoc publiczna - stanowisko IZ PO KL dot. pomocy de minimis i oraz zmiana RRM w sprawie przekazywania sprawozdań.

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Pomoc publiczna - stanowisko IZ PO KL dot. pomocy de minimis i oraz zmiana RRM w sprawie przekazywania sprawozdań.

Pomoc publiczna - stanowisko IZ PO KL dot. pomocy de minimis i oraz zmiana RRM w sprawie przekazywania sprawozdań.

Drukuj
Email
Środa, 28 Listopad 2012 14:18
IZ PO KL opublikowała pismem znak DZF-IV-82252-566-KP/PM/12 NK 144425/12 (pobierz plik) z dnia 22.11.2012 r. stanowisko dotyczące możliwości i sposobu rozliczania pomocy publicznej w projektach rozliczanych z zastosowaniem uproszczonych metod rozliczania wydatków tj. za pomocą kwot ryczałtowych i stawek jednostkowych jedynie jako pomoc de minimis.

W dniu  15.11.2012 r. weszło w życie  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej i informacji o nieudzieleniu takiej pomocy z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP (pobierz plik).
Z ww. RRM i pisma MPIPS DRP-VIII-0212-584-3-SK/z dnia 19.11.2012 r. wraz z załącznikiem pismem UOKiK znak DDO-51-238 (2)/12PPr/MGr (pobierz plik) wynika, że od dnia wejścia w życie ww. RRM (15.11.2012 r.) podmioty uprawnione do samodzielnego udzielania pomocy publicznej lub pomocy de minimis na podstawie zawartych z DWUP umów o dofinansowanie, tj. przedsiębiorcy oraz inne podmioty ( np. fundacje, stowarzyszenia), stanowią kolejną grupę, na którą nakłada się obowiązek przekazywania sprawozdań w systemie on-line, za pośrednictwem aplikacji SHRIMP. Zmianie ulega nie zakres, a jedynie sposób przekazywania informacji o udzielonej pomocy. Sprawozdania okresowe sporządzane na arkuszu Excel i przekazywane drogą elektroniczną zastępuje się sprawozdaniami przekazywanymi na bieżąco z wykorzystaniem aplikacji internetowej. W związku z tym ww. podmioty (w tym beneficjenci regionalnych programów operacyjnych) zobowiązane  są do wystąpienie o login i hasło – zgodnie z informacjami wskazanymi w piśmie UOKiK. Podmioty rozpoczynające korzystanie z aplikacji SHRIMP na podstawie ww. RRM zobowiązane są do przekazywania informacji o udzielonej pomocy począwszy od okresów sprawozdawczych rozpoczynających się od dnia 1 stycznia 2013 r. w terminie 30 dni od dnia udzielenia pomocy. Dotyczy to również wszelkich korekt sprawozdań, zarówno odnoszących się do okresów sprzed jaki i po 1.01.2013 r. Natomiast sprawozdania za IV kwartał i roczne za 2012 r. sporządzane są w dotychczasowej formie, tj. na arkuszu  Excel.”
  Today, Ohio Loans Online are legitimate, but there are illegal transactions that are still on the rise. Since its introduction in the market buying Order Cialis can be exclusively in pharmacy chains with a prescription from a doctor. I agree that this is very inconvenient and takes a lot of time and effort.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad