POKL - Konferencja „Efekty wdrażania PO KL na terenie Dolnego Śląska w roku 2012, ze szczególnym uwzględnieniem rezultatów projektów systemowych” – 14.12.2012 r.

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Konferencja „Efekty wdrażania PO KL na terenie Dolnego Śląska w roku 2012, ze szczególnym uwzględnieniem rezultatów projektów systemowych” – 14.12.2012 r.

Konferencja „Efekty wdrażania PO KL na terenie Dolnego Śląska w roku 2012, ze szczególnym uwzględnieniem rezultatów projektów systemowych” – 14.12.2012 r.

Drukuj
Email
Piątek, 07 Grudzień 2012 09:40
Szanowni Państwo,
zapraszamy do udziału w konferencji organizowanej przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w dniu 14 grudnia 2012 roku pn. „Efekty wdrażania PO KL na terenie Dolnego Śląska w roku 2012, ze szczególnym uwzględnieniem rezultatów projektów systemowych”.

Celem konferencji jest przedstawienie aktualnego stanu wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) na Dolnym Śląsku, ze szczególnym uwzględnieniem rezultatów projektów systemowych powiatowych urzędów pracy, ośrodków pomocy społecznej oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie oraz prezentacja modelowych przykładów („dobrych praktyk”) realizacji projektów systemowych.  Podsumowaniem konferencji będzie dyskusja na temat celowości i skuteczności realizacji projektów systemowych przez OPS-y, PCPR-y oraz PUP-y, na którą już dziś serdecznie zapraszamy.
Agenda konferencji – pobierz plik

Konferencja odbędzie się we Wrocławiu w godzinach 10:00-14:00  - Hotel Mercure Wrocław Centrum przy pl. Dominikańskim 1.
Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o zgłoszenie uczestnictwa drogą elektroniczną do  10 grudnia br. na adres zbigniew.ratajczak@dwup.pl (decyduje kolejność zgłoszeń).

Formularz zgłoszeniowy – pobierz plik

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zastrzega sobie prawo do zakończenia rekrutacji przed w/w terminem.
Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia będzie przesłana zwrotnie do dnia 12 grudnia br. na adres e-mail, z którego wysłano formularz zgłoszeniowy, informacja o treści „potwierdzam przyjęcie zgłoszenia na konferencję”.

Organizator nie ponosi kosztów związanych z opłatami parkingowymi, ani innych opłat związanych z udziałem zakwalifikowanych osób w spotkaniu. Osobą odpowiedzialną za sprawy organizacyjne związane z konferencją jest Zbigniew Ratajczak tel. 71-39 74 110 lub 111.

Serdecznie zapraszamy. 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad