POKL - Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr I/9.6.3/A/12

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr I/9.6.3/A/12

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr I/9.6.3/A/12

Drukuj
Email
Czwartek, 20 Grudzień 2012 14:52
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/9.6.3/A/12 zatwierdzona Uchwałą nr 3338/IV/12 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/9.6.3/A/12 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych, Poddziałania 9.6.3 Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik

Do dofinansowania zostają przyjęte wnioski, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną i znajdują się na pozycji 1 na liście dla projektów realizowanych na terenie powiatu górowskiego oraz na pozycji 1 na liście dla projektów realizowanych na terenie powiatu wrocławskiego Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/9.6.3/A/12.
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad