POKL - Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr II/7.2.1/B/12

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr II/7.2.1/B/12

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr II/7.2.1/B/12

Drukuj
Email
Czwartek, 20 Grudzień 2012 15:14
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr II/7.2.1/B/12 zatwierdzona Uchwałą nr 3337/IV/12 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr II/7.2.1/B/12 w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym komponentu regionalnego - pobierz plik

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zatwierdza do dofinansowania projekty znajdującego się na Liście rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr II/7.2.1/B/12, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną.
  SSLTimeout.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad