POKL - Aktualizacja indeksacji stawek jednostkowych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Aktualizacja indeksacji stawek jednostkowych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Aktualizacja indeksacji stawek jednostkowych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Drukuj
Email
Poniedziałek, 31 Grudzień 2012 13:50
Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Kapitał Ludzki (PO KL) Instytucja Zarządzająca Programem przeprowadza aktualizację stawek jednostkowych dla szkoleń językowych i komputerowych.

Instytucja Zarządzająca Programem Kapitał Ludzki przeprowadza aktualizację stawek jednostkowych dla szkoleń językowych i komputerowych każdego roku w sierpniu, pod warunkiem, że współczynnik indeksacji przekroczy 5 proc. W związku z powyższym, Instytucja Zarządzająca PO KL przeprowadziła badanie ww. współczynnika, w wyniku którego dokonała następujących ustaleń. Stawki jednostkowe dla szkoleń językowych

Mechanizm indeksacji stawek jednostkowych szkoleń językowych dokonywany jest na podstawie współczynnika będącego wypadkową poziomu inflacji bazowej po wyłączeniu cen administrowanych (określanego przez NBP) oraz poziomu cen edukacyjnych usług konsumpcyjnych (określanego przez GUS).
Współczynniki indeksacji - liczone indywidualnie dla każdego z województw wg stanu na koniec  II kwartału 2012 r. – we wszystkich przypadkach przekroczyły wartość 5 proc. W związku z powyższym, działając zgodnie z Wytycznymi, Instytucja Zarządzająca PO KL zaktualizowała wysokość stawek jednostkowych dla szkoleń językowych dla wszystkich województw.

W związku z przeprowadzoną aktualizacją, Instytucja Zarządzająca Programem ogłasza Komunikat w sprawie wysokości stawek jednostkowych szkoleń językowych w ramach PO KL po indeksacji. Stawki w wysokości wynikającej z indeksacji będą miały zastosowanie tylko i wyłącznie do umów o dofinansowanie projektu zawartych na podstawie wniosków, których pierwsza wersja została złożona po dniu wydania niniejszego komunikatu, tj. od dnia 1 stycznia 2013 r.

Stawki jednostkowe szkoleń komputerowych

Analogiczne wyliczenia zostały dokonane dla stawek jednostkowych szkoleń komputerowych. Współczynnik indeksacji osiągnął na koniec II kwartału 2012 r. wartość 4,2 proc. Zgodnie z zapisami Wytycznych, w związku z tym, iż próg 5 proc. nie został przekroczony, Instytucja Zarządzająca Programem pozostawia stawki jednostkowe szkoleń komputerowych na dotychczasowym poziomie.

Indeksacja stawek - pobierz plik


 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad