POKL - Podpisane umowy - Priorytet VIII

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Podpisane umowy - Priorytet VIII

Podpisane umowy - Priorytet VIII

Drukuj
Email
Środa, 02 Styczeń 2013 12:51
Zestawienie umów zawartych w grudniu 2012r. w ramach konkursu I/8.1.1/A/12 - pobierz plik

Zestawienie umów zawartych w grudniu 2012r. w ramach konkursu I/8.1.1/A/12, procedura odwoławcza - pobierz plik

W wyniku negocjacji, zwolniono środki na realizację kolejnych projektów znajdujących się na liście rankingowej. Zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 sierpnia 2012 IP2 zastrzega możliwość zawierania umów o dofinansowanie z Wnioskodawcami, których projekty uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną i znajdują się na „Liście rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/8.1.1/A/12” do wysokości dostępnych środków Poddziałania 8.1.1 pomniejszonych o alokację przeznaczoną na konkurs zamknięty nr II/8.1.1/B/12, ale nie większych niż środki dostępne w Działaniu 8.1, z zastrzeżeniem § 2 ust. 5.

Zestawienie umów zawartych w grudniu 2012r. w ramach konkursu II/8.1.1/B/12 - pobierz plik
Lista członków KOP oceniających wnioski w ww. konkursie - pobierz plik  Testosterone Ethanate CycleThe system of instant Virginia Loans Online allows any adult U.S. citizen. But it is worth noting that these tests were carried out on the blood cells. Therefore, it's too early to say about scientific evidence of Viagra influence on blood clots.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad