POKL - Podpisane umowy - Priorytet VIII

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Podpisane umowy - Priorytet VIII

Podpisane umowy - Priorytet VIII

Drukuj
Email
Środa, 02 Styczeń 2013 12:51
Zestawienie umów zawartych w grudniu 2012r. w ramach konkursu I/8.1.1/A/12 - pobierz plik

Zestawienie umów zawartych w grudniu 2012r. w ramach konkursu I/8.1.1/A/12, procedura odwoławcza - pobierz plik

W wyniku negocjacji, zwolniono środki na realizację kolejnych projektów znajdujących się na liście rankingowej. Zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 sierpnia 2012 IP2 zastrzega możliwość zawierania umów o dofinansowanie z Wnioskodawcami, których projekty uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną i znajdują się na „Liście rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/8.1.1/A/12” do wysokości dostępnych środków Poddziałania 8.1.1 pomniejszonych o alokację przeznaczoną na konkurs zamknięty nr II/8.1.1/B/12, ale nie większych niż środki dostępne w Działaniu 8.1, z zastrzeżeniem § 2 ust. 5.

Zestawienie umów zawartych w grudniu 2012r. w ramach konkursu II/8.1.1/B/12 - pobierz plik
Lista członków KOP oceniających wnioski w ww. konkursie - pobierz plik 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad