POKL - Podpisane umowy - Priorytet VIII

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Podpisane umowy - Priorytet VIII

Podpisane umowy - Priorytet VIII

Drukuj
Email
Środa, 02 Styczeń 2013 12:51
Zestawienie umów zawartych w grudniu 2012r. w ramach konkursu I/8.1.1/A/12 - pobierz plik

Zestawienie umów zawartych w grudniu 2012r. w ramach konkursu I/8.1.1/A/12, procedura odwoławcza - pobierz plik

W wyniku negocjacji, zwolniono środki na realizację kolejnych projektów znajdujących się na liście rankingowej. Zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 sierpnia 2012 IP2 zastrzega możliwość zawierania umów o dofinansowanie z Wnioskodawcami, których projekty uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną i znajdują się na „Liście rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/8.1.1/A/12” do wysokości dostępnych środków Poddziałania 8.1.1 pomniejszonych o alokację przeznaczoną na konkurs zamknięty nr II/8.1.1/B/12, ale nie większych niż środki dostępne w Działaniu 8.1, z zastrzeżeniem § 2 ust. 5.

Zestawienie umów zawartych w grudniu 2012r. w ramach konkursu II/8.1.1/B/12 - pobierz plik
Lista członków KOP oceniających wnioski w ww. konkursie - pobierz plik  There are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States. Therefore, we can say that the active substances in its composition are more perfectly mixed. Vardenafil is not only present in the original Levitra, but also as part of its analogs.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad